facebook
twitter

ТУШ

15 Ян. 2019 г. 2745
14 Ян. 2019 г. 1556
13 Ян. 2019 г. 2578
11 Ян. 2019 г. 5786
  • Хороскоп за четвъртък

    Овен
    През днешния четвъртък осъществените от вас пътувания и контакти на професионална основа ще имат решаваща роля за развитието ви в близко бъдеще. Ще постигнете стабилност в материалната сфера, която ще се дължи на възможността да се занимавате с нещата, които истински ви вълнуват...
  • Роднините по сватовство не наследяват
    Може ли да наследяват роднините по сватовство? П.Щ., София Българското право определя различни видове родство и роднини. Има родство по права линия, има и по съребрена линия, а съществуват и роднини по сватовство. Семейният кодекс (СК) определя, че роднините на единия съпруг са роднини по...