Quantcast

Медия без
политическа реклама

Бившите директори на Булгаргаз се опитали да унищожат архиви

Новият борд разкри детайли за сделките с газ, а депутатите засекретиха темата

08 Февр. 2022Обновена
БГНЕС
Прокуратурата засега не открива данни за престъпления в "Булгаргаз"

Новите директори на "Булгаргаз" изнесоха потресаващи данни за работата на предшествениците си.  В писмо до медиите те твърдят, че предният борд на държавното предприятие е работил със съмнително малко на брой търговци и че е продавал значителни количества природен газ на частна платформа, докато цените на държавната борса  - "Газов хъб Балкан", са били по-високи. Освен това бившето ръководство е "положило усилия да бъде заличен архивът на Съвета на директорите, който съдържа информация за взетите решения от от 2015 г. насам. И още - в последния си работен ден като изпълнителен директор на "Булгаргаз" Николай Павлов е освободил ключови кадри - шефовете на дирекциите „Правна“, „Търговия с природен газ“,„Финанси“, както и още трима служители, сред които и шофьорът на Павлов. Всички те били обезщетени с изплащане на по 6 или 5 работни заплати на обща стойност 170 000 лева. 

Отстраненото ръководство възпрепятства и саботира нормалната приемственост, вкл. и чрез обезглавяването на ключови дирекции, оплаква се новият борд. Във връзка с твърдения в медиите, че правят съмнителни сделки с газ също като отстраненото ръководство, новите директори дават следните разяснения: 

Предният борд е продавал на държавната газова борса – „Газов Хъб Балкан“, но е работил със силно ограничен брой търговци. В периода до  юни 2021 г. „Булгаргаз“  има сделки само с четири фирми, при положение че регистрираните на борсата търговци са 49. Държавното предприятие е продавало усилено и на друга борса  - частната „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД, въпреки че там регистрираните търговци са по-малко, а въпросната платформа действа без одобрени от КЕВР Правила за работа. И на тази борса "Булгаргаз" странно защо е продавал само на три компании. 

Новият съвет на директорите на „Булгаргаз“ е направил анализ на сделките,  сключени от предното ръководство през декември - това е месецът, в който „Булгаргаз“ продава през борсите най-голямо количество природен газ -  491 621 MWh. Оказва се, че на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ са реализирани 254 170 MWh, а на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 237 451 MWh. Сделките на частната платформа са на по-ниски цени от тези на „Газов Хъб Балкан“. Това е довело до пропуснати ползи за "Булгаргаз" в общ размер на 1.677 млн. лева. И това е само за декември.  Количествата, изтъргувани на  частната борса, са купувани от три фирми, като една от тях е взела 96.95% от природния газ.

Новият борд дава разяснения и за своите сделки и по-точно за събитията на 4 февруари.

На този ден между 11.24 и 17.45 ч. „Булгаргаз“ е продала общо 37 700 MWh - 37 400 MWh за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD) в 18 сделки с 8 търговеца на газ.  Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150.29 лева за MWh (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 04.02.2022 г. е била 154 лева за MWh, а на 05.02.2022 г. на същия сегмент е била 149 лева за MWh.), за продукт WD на цена от 145.00 лева за MWh (при цени за балансиране на “Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно: за 04.02.2022 г. – 138.2117 лева за MWh, за 05.02.2022 г. - 137.99 лева за MWh, за 06.02.2022 г. – 138.05 лева за MWh). „Булгаргаз“ реализира печалба в размер на 568 хил. лева - ако се сравнява продажната цена и цената по договора с най-висока цена, и е над 1.4 млн. лева, ако сравнението е с утвърдената цена от КЕВР с включен достъп и пренос.

В търсене на баланса 

Дневните продукти (WD, DA, WE) на всички европейски газови борси се търгуват нонстоп - като целта на всеки търговец е поддържа входящите потоци (покупка и добив на природен газ) максимално близки до изходящите потоци за деня (продажба и нагнетяване на газ). Разликата между двете формира дневния дисбаланс (който може да е положителен или отрицателен), за който операторът на газопреносната мрежа налага такса  "дневен дисбаланс", обяснява новото ръководство на "Булгаргаз".  Таксата е 8% и се начислява на база на пазарната цена за съответния ден.Тези правила стимулират участниците на пазара да търгуват излишъка  или недостига на природен газ на борсата, вместо да ползват газопреносната система на оператора като източник за балансиране.

В случай на излишък на природен газ и при наличие на повече активни търговци е възможно да се реализират голям брой сделки в рамките на кратък интервал от време. Сделките се осъществяват с цел да се поддържа равновесие между входящите и изходящите потоци на природен газ и да се избегнат таксите, "наказващи" дневния дисбаланс. Сделките, реализирани от „Булгаргаз“ на 4 февруари, са част от този процес. Излишъкът се е появил заради затоплянето на времето и свиването на потреблението. Когато цената започне да пада, всеки продавач се стреми максимално бързо да се отърве от излишъците, обясняват директорите.

В случай на положителен дневен дисбаланс е възможно да се направи и намаляване на входящите потоци природен газ. Това обаче зависи от договорите за доставка на природен газ, като в повечето случаи свиването или е невъзможно или е неизгодно, още повече че капацитетът на вход вече е резервиран и следва да бъде платен. Остава вариантът да се ограничат планираните по месеци за добив количества от ПГХ „Чирен“, което по технически причини невинаги е възможно за ден напред. Освен това одобрените количествата газ за добив от хранилището „Чирен“ са включени в ценовия микс, който „Булгаргаз“ е заявил пред КЕВР за определяне на цената за  февруари 2022 г. Ако съотношенията в микса се променят, „Булгаргаз“ ще има недовзет приход, който ще се компенсира евентуално от КЕВР при утвърждаване на цената в бъдещ регулаторен период.

Затова бордът на Булгаргаз е преценил, че е най-добре да продаде излишните количества газ на борсата. Търговията на борсата е нормален и задължителен инструмент за балансиране на портфолиото, а не изключение. Новото ръководство на „Булгаргаз“ уверява, че ще предоставя достъпно и прозрачно цялата обществено значима информация за дейността си.

 

Прозрачно, но друг път 

Декларацията на новите директори за прозрачност бързо "катастрофира", след като управляващите решиха, че сделките на "Булгаргаз" на свободния пазар са секретна информация.  Днес парламентарната комисия по енергетика се събра, за да разбере каквот точно се е случило на 4 февруари и  има ли данни за неизгодни и нагласени сделки за природен газ. На заседанието бяха поканени шефовете на "Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и на ДАНС. Кои са тайнствените търговци, на които държавното газово предприятие е продавало с предимство? Оказа се, че българските данъкоплатци няма да узнаят, защото данните били конфиденциални. Управляващото мнозинство в комисията реши, че темата трябва да се обсъжда при "закрити врати", в резултат на което предаването на заседанието на живо бе прекратено, а журналистите бяха поканени да напуснат залата. 

 

Делото "Булгаргаз"

Междувременно прокуратурата се оплака публично от натиск на МВР по водените досъдебни производства за "Булгаргаз" и за още едно държавно предприятие - "Автомагистрали".

Представители на държавното обвинение обясниха, че  са били уведомени за образувани от МВР досъдебни производства по факса. Те започнали от разпита на един единствен свидетел. Едното било за неизгодна сделка, свързано с лица от газовото дружество, а другото за престъпление по служба, свързано с лица от КЕВР.

“Обвинение се повдига след събиране на достатъчно доказателства за виновност по преценка на наблюдаващия прокурор. Представители на изпълнителната власт нямат право да се намесват при формирането на тази преценка”, заяви на специален брифинг Чавдар Пастованов – прокурор в Софийска градска прокуратура. Изявлението на прокуратурата е в отговор на брифинга на премиера Кирил Петков от вчера, на който той попита какво се прави по разследването около “Булгаргаз”.

“Не може да се оказва директно или индиректно влияние върху преценката кой и кога да бъде привлечен като обвиняем. Изпълнителната власт чрез медийни публикации оказва индиректно влияние по случая "Булгаргаз", смятат от прокуратурата.

Т. нар дело "Булгаргаз" е образувано на 28 януари 2022 г. от служители на ГДНП. То е за две длъжностни престъпления -  на ръководители в КЕВР и в "Булгаргаз". Това каза наблюдаващият прокурор Мариян Александров. “Голяма част от иззетите материали от МВР, както и получени от ДАНС документи от "Булгаргаз" и други търговски дружества все още не са ни предоставени. По тази причина прокурорите започнаха да извършват процесуално-следствени действия”, посочи той.
"Двете дела за престъпления са образувани без никаква конкретика от страна на разследващите полицаи. От материалите може да направим извода, че предметът на разследването т. нар. неизгодна сделка касае продажбите на излишъци на газ на двете лицензирани борси. От разпити на свидетели ние сме установили следното: Двете борси - държавната "Газов Хъб Балкан" и частната „Българска енергийна търговска платформа“ АД - двете са лицензирани от КЕВР - няма задължение служителите на "Булгаргаз" да участват само на една от двете борси. Разликата между двете е, че частната борса дава гаранция за заплащане на сумите по сделките т.е преди да бъде сключена сделката купувачът превежда 100% авансово сумата по сметка на борсата. След сключване на сделката е невъзможно отказване или щета за продавача. При държавната борса такава гаранция няма", обясни прокурорът.

По-късно държавното обвинение пусна и официално съобщение по тези разследвания, от което прокурорите звучат повече като адвокати на старото ръководство на “Булгаргаз”. В него се посочва, че е "важно е да се подчертае, че фактите, които се разследват по делото и които са установени, нямат никаква връзка с формирането на цената на газта за потреблението". Според прокурорите, в резултат на сделките на Булгаргаз "не само са били избегнати загуби, но и е била генерирана печалба".

"От събрания до момента доказателствен материал не се установява, че продажбите на излишъците на газ на борсата влияят върху цената на газта за крайния потребител", твърдят от държавното обвинение.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Кого бихте подкрепили за кмет на София?