Медия без
политическа реклама

КС позволи безкрайния мандат на съдебния съвет

По искане на Гешев е отменен текст от НК, по който се преследват проститутки и просяци

27 Септ. 2022Обновена
КС в момента е в непълен състав - 10 вместо 12 съдии. И това е по вина на парламента, който не избра съдиите от своята квота. (На снимката е и Гроздан Илиев - петият от ляво надясно, чийто мандат изтече през февруари и той вече не е част от съда.)
КС
КС в момента е в непълен състав - 10 вместо 12 съдии. И това е по вина на парламента, който не избра съдиите от своята квота. (На снимката е и Гроздан Илиев - петият от ляво надясно, чийто мандат изтече през февруари и той вече не е част от съда.)

Конституционният съд обяви, че главният съдебен инспектор и членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да стоят на постовете си и след края на мандата си, докато парламентът благоволи да избере приемниците им. Това правило ще се приложи и за Висшия съдебен съвет, чийто мандат изтича другата седмица, но парламентарната му квота от 11 души стои непопълнена.

"С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори. Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на ИВСС поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания", гласи решението на КС. Решението е прието със седем гласа "за" и три "против". С особено мнение са подписали съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов и Янаки Стоилов. Докладчик по делото е Филип Димитров.

Делото стигна до КС през април по питане на Върховния административен съд.

"Конституционният съд сложи край на споровете и колебанията по въпроса какво се случва след изтичането на мандата на Инспектората към ВСС", коментира служебният правосъден министър Крум Зарков във Фейсбук. И допълни, че и съдбата на ВСС е ясна - ще продължи да функционира в сегашния си състав, макар и мандатът му да изтича на 2 октомври. "Народното събрание е органът, чиято отговорност е да избере нови инспектори към ВСС и да попълни състава на самия ВСС, като по този начин прекрати действието на сегашните им издания и ги замени с други. Действията на КС днес не могат трайно да предотвратят конституционна криза, която неминуемо ще настъпи при ново бездействие на Народното събрание утре", предупреждава министърът.

5-годишният мандат на главния инспектор Теодора Точкова, както и 4-годишният на инспекторите изтече преди 2 години. Те нямат право на втори мандат, обаче отказват да се махнат от постовете си с оправданието, че правят добро на системата, която не може да остане без инспекторат. Сега Конституционният съд санира това тяхно упорство и изчисти съмненията, че актовете им са незаконни. Парламентът не прави и минимално усилие да избере техните приемници, както и членове на Висшия съдебен съвет. Това може да се обясни с факта, че инспекторите се избират с 2/3 мнозинство от депутатите, каквото управляващата четворна коалиция нямаше. В кратките парламенти от миналото лято такова мнозинство също беше абсурдно.

В питането си до КС ВАС подчерта, че Конституцията е написана така, че не се предполага, че парламентът ще бъде недобросъвестен и няма да изпълни задължението си да избере следващите инспектори. Затова и в основния закон не е уредена такава хипотеза. Свидетели сме обаче точно на това - "мандатите на главния инспектор и инспекторите на ИВСС отдавна са изтекли, но конституиращият орган бездейства. И това не е прецедент, предвид факта, че и съставът на Конституционния съд все още не е попълнен от квотата на Народното събрание. Подобна хипотеза би могла да възникне и по отношение на други постоянно действащи органи, чиито изборни членове са с определен мандат", се казваше в питането.

Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), или те продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови от Народното събрание?

Точка за Гешев

КС днес се произнесе и по още едно дело. По искане на главния прокурор Иван Гешев за противоконституционни са обявени разпоредбите на чл. 329, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс - т. нар. безделничество. По този текст от НК се подвеждат под отговорност проститутките и просяците. Чл. 329 от Наказателния кодекс гласи, че "пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация". Втората алинея регламентира, че "който системно се занимава с просия, се наказва с пробация за срок до две години". За първата алинея на текста решението на КС е взето с 9 гласа, като с особено мнение е подписал Янаки Стоилов. 

Според Гешев разпоредбата противоречи на правото на труд на гражданите и на принципа на правовата държава. 

Главният прокурор Иван Гешев заведе поредно дело в Конституционния съд. Този път - за да защити правата на хора, чиито движими вещи подлежат на конфискация, защото са ползвани за престъпление, без собствениците им да са участвали в престъплението.

 

Служебното правителство опитва да ограничи властта на главния прокурор чрез питане до Конституционния съд за правомощията на ръководителя на държавното обвинение. Днес кабинетът реши да сезира КС, обяви правосъдният министър Крум Зарков.

 

Още по темата