Quantcast
Изтеклият мандат на съдебните инспектори стигна до КС | СЕГА
facebook
twitter

България

Изтеклият мандат на съдебните инспектори стигна до КС

ВАС пита прекратяват ли се правомощията на инспекторите, когато парламентът бездейства да избере нови
1 744
 БГНЕС
Мандатът на главния инспектор Теодора Точкова изтече през април 2020 г., а този на инспекторите - 2 месеца преди това.

Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), или те продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови от Народното събрание? Допустимо ли е дейността на инспектората да бъде преустановена за неопределено време, ако мандатът на инспекторите изтече, а парламентът бездейства да избере нови, макар и Конституцията да го задължава да го направи. 

С тези два въпроса пленумът на Върховния административен съд е сезирал Конституционния съд и иска задължително тълкуване на основния закон. Даването на отговор на поставените тълкувателни въпроси е от съществено значение за осъществяването на конституционните функции и упражняването на правомощията на ИВСС, за отстояване на принципите на демократичната и правова държава, на разделението на властите и на независимостта на съдебната власт, пишат в искането си върховните съдии.

Мандатът на главния инспектор Теодора Точкова, както и на инспекторите изтече преди 2 години. Те обаче отказват да се махнат от постовете си с оправданието, че правят добро на системата, която не може да остане без инспекторат. Парламентът пък не прави и минимално усилие да избере техните приемници. Това може да се обясни с това, че инспекторите се избират с 2/3 мнозинство от депутатите, каквото управляващата коалиция в момента няма, а в кратките парламенти от миналото лято такова мнозинство същи беше абсурдно.

"Основният правен проблем е застрашената правна сигурност. Поставя се под съмнение валидността на много актове на ИВСС за периода от изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите до настоящия момент, а и занапред", пишат още върховните съдии до КС. И дават за примери редица съдебни дела, в които се оспорва компетентността на инспекторите с изтекъл мандат. Включително съдът е отказал разрешаване на достъп до банкова тайна на ИВСС, за да бъдат проверени имуществени декларации на магистрати. Поставя се под въпрос и това дали ИВСС има право да инициира дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи.

Съдиите пишат още до КС, че само той може да се произнесе коя ценност има приоритет - изискването за мандатност или изискването за непрекъснато функциониране на органи, закрепени в Конституцията, какъвто е ИВСС.

ВАС подчертава, че Конституцията е написана така, че не се предполага, че парламентът ще бъде недобросъвестен и няма да изпълни задължението си да избере следващите инспектора. Затова и в основния закон не е уредена такава хипотеза. Свидетели сме обаче точно на това - "мандатите на главния инспектор и инспекторите на ИВСС отдавна са изтекли, но конституиращият орган бездейства. И това не е прецедент, предвид факта, че и съставът на Конституционния съд все още не е попълнен от квотата на Народното събрание. Подобна хипотеза би могла да възникне и по отношение на други постоянно действащи органи, чиито изборни членове са с определен мандат", пишат съдиите, явно препращайки към предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Той трябва да се случи в близките месеци, тъй като мандатът на настоящите изтича в началото на октомври.

 

 

 

Още

КС е сезиран за правилата на адвокатите срещу прането на пари

05.07.2022

587
Василев ще търси мнозинство срещу „крупните бизнес интереси”

01.07.2022

Обновена

14578
Петков постави неизпълними условия за съставяне на кабинет

26.06.2022

Обновена

35807