Медия без
политическа реклама

В милионна София безработните са само 13 хиляди

БНТ архив

София е шампион по развитие на трудовия пазар през последните пет години - към края на 2018 г. броят на безработните лица е намалял до едва 13 хиляди, а безработни висшисти почти няма. Това показва анализ на работната ръка в столицата, изготвен от Института за пазарна икономика. В същото време заетостта почти е достигнала тавана си - 750 000 души. Нуждата от кадри все повече ще се запълва с "внос" на работници от други области или с активиране на "сребърния фонд" - т.е. на хора, които са се пенсионирали. 

София се отличава по образователната структура на заетите - от 2014 г. насам в столицата висшистите са мнозинство, докато в другите области преобладават хората със средно образование. През 2017/18 г. расте заетостта дори в групата на недоучилите - с основно и с по-ниско образование, вероятно защото изчерпването на по-квалифицираните кадри притиска бизнеса да снижава критериите си за наемане. Допълнителен фактор е и ръстът на строителството след 2015 г.  - сектора, който традиционно наема висок дял хора с по-ниско образование, коментира Адриан Николов от ИПИ. 

Резултат с изображение за работа заетост

В София има интересни размествания на заетостта по отрасли. Персоналът в търговията и здравеопазването се свива. Въпреки това търговският сектор остава най-многолюден -  с близо 140 хиляди души в края на 2018 г. На второ място обаче са информационните и комуникационните технологии, а те заедно с аутсорсинга на бизнес процеси и услуги добавят най-много нови работни места в последните години, показват наблюденията на икономистите. Увеличават се и работещите в сферите на финансите и застраховането, а също и в агенциите за недвижими имоти.

 

БОГАТИ И БЕДНИ

Всеизвестно е, че в столицата заплатите са най-високи. Но ножицата по сектори е голяма и се разтваря все повече. Има обаче значителни различия в заплащането между отделните икономически дейности. В IT сектора средната заплата вече надхвърля 3800 лв., докато в агросектора, хотелите и ресторантите средното брутно възнаграждение не стига и 1000 лева, поне на хартия. Анализаторите от ИПИ уточняват, че заплатите в туризма и селското стопанство едва ли са толкова ниски, просто в тези отрасли част от доходите са "сиви" - не се отчитат, за да се избягват данъци и осигуровки. Според прогнозата на ИПИ до края на 2023 г. средната заплата в столицата ще достигне 2000 лева.

 

 

 

Още по темата