Медия без
политическа реклама

Още 29 заболявания получават пожизнен ТЕЛК

Повече хора ще имат право на чужда помощ, предвиждат промени в медицинската експертиза

15 Ноем. 2022ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
БГНЕС

Наредбата за медицинската експертиза, от която зависят правата на стотици хиляди българи с увреждане, направи почти пълен кръг след злополучните промени при последния кабинет "Борисов". Проект за нови изменения, изготвен от МЗ, предвижда още по-голямо разширяване на възможностите за пожизнено решение от ТЕЛК и НЕЛК с нови 29 заболявания, сред които социално значими като диабет и някои психични болести, завишаване на процентите неработоспособност за определени заболявания, разширяване на кръга от хора с право на чужда помощ и нов начин на изчисление на общия процент увреждане. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

ПРЕДИСТОРИЯ

През 2018 г. третото правителство на ГЕРБ направи имитация на реформа, като оряза много проценти, които определят степен на увреждане и неработоспособност, и промени начина, по който се формира общата оценка. От нея първо бяха извадени съпътстващите заболявания, като се даваше само най-високият процент за най-тежкото заболяване. След протести бе направен малък компромис - към най-високия процент се добавиха и съпътстващите заболявания, които носят 50 и над 50% степен на увреждане.

През следващите години това доведе до намаление на хората с право на инвалидна пенсия, но резултатът се третираше не като успех на реформата, а като неоснователно ограничаване на права. В крайна сметка разпоредбата бе отменена от Върховния административен съд. Миналата година служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров направи сериозни промени в посока на повече пожизнени решения там, където подобрение не е възможно. Сега служебният екип в министерството на здравеопазването се заема с несвойствената задача да промени тази изключително чувствителна нормативна уредба.

 

НОВИТЕ ПРОМЕНИ

МЗ предлага всички заболявания отново да влязат в оценката, като тя се определя от най-високия процент на най-тежкото увреждане, плюс 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Предложеният начин на изчисляване е почти идентичен с този преди 2018 г. и по емпиричен път е доказал своята целесъобразност, аргументират се от МЗ.

Промени има и в правото на чужда помощ, като най-голямата от тях е възможността чужда помощ да ползват и хора с психични заболявания, при които степента на увреждане е под 90%. Сега безусловно чужда помощ се полага при над 90% намалена работоспособност, а при децата има възможност за помощ и при по-малка степен, според естеството на заболяването и необходимостта от отглеждане извън семейството. Сега текстът за децата се прецизира, а към възможността за чужда помощ при под 90% увреждане се добавят и хората с психични заболявания. Последното ще зависи от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол.

С третия кръг от промени се разширяват случаите, при които решенията на ТЕЛК и НЕЛК са пожизнени, като ключовите области тук са диабет тип 2, епилепсия, множествена склероза, аутистични разстройства и др. Освен това се завишават процентите, с които се оценяват някои заболявания, като за пръв път се признава увреждане и след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. Промени има в седем области - при заболявания на опорно-двигателния апарат, при психичните болести, при УНГ, при заболявания на сърдечно-съдовата система, при нервни болести, хирургични заболявания и вътрешни болести. Те са най-общо в следната посока:

- при заболяванията на опорно-двигателния апарат се завишават процентите за тежката степен на криво краче след едногодишна възраст на детето;

- при психичните заболявания се добавят повече хипотези за издаване на пожизнено решение и се добавя споменатата вече възможност за чужда помощ;

- при определянето на слухова загуба се предлага изцяло нова класификация според последните стандарти на СЗО, като сега при загуба на слух с пожизнен ТЕЛК имаше само две степени на тежест, а занапред те се прецизират в три и се завишават (с изключение на пълната загуба, при която процентите остават 91);

- при сърдечно-съдовите заболявания има важна промяна - степен на увреждане вече ще се полага и след първата година от прекаран инфаркт на миокарда без хемодинамични нарушения и без усложнения (50%). Сега се дават 80% само в първата година. Завишават се и процентите при сърдечна недостатъчност и при вродени сърдечни малформации;

- при сърдечни вмешателства също има нова хипотеза - за пръв път се дават 50% при оперираните с клапно протезиране, както и с аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения. Тук има и завишаване на проценти при децата, претърпели операции;

- при нервните болести също се добавят повече възможности за пожизнено освидетелстване, напр. множествена склероза, епилепсия;

- при хирургичните заболявания промените удължават в доста случаи периода, в който се полага степен на увреждане - сега много от заболяванията предполагат намалена работоспособност до пет години от операцията, а сега ще се полагат проценти и след петата година;

- при диабет, заболявания на щитовидната жлеза и хипофизарни нарушения също се предвиждат повече възможности за пожизнено гарантирана степен на увреждане.

 

КОИ РЕШЕНИЯ СТАВАТ ПОЖИЗНЕНИ

Новите заболявания, при които решението на ТЕЛК/НЕЛК е пожизнено, са следните:

1. Психични заболявания:

- органично-мозъчна промяна на личността и нарушения на паметово-интелектуалните и когнитивни функции при тежка степен - 80%;

- умствена изостаналост със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, нарушен говор, поведенчески отклонения, но с относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане - 80%;

- хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране) - пожизнен срок и при четирите степени на затруднения - 60 до 100%;

- аутистични разстройства при лица, навършили 16 г. в тежка и много тежка форма - 80 и 100%;

- тежки неврози, страхови състояния, тревожно-депресивни състояния, чести психогенни кризи, астазия-абазия със значителни затруднения в социалната адаптация - 80%;

- при много тежки натрапливи състояния (невротични развития, с много тежки затруднения в социалната адаптация - 100%;

- при тежка форма на токсикомания - 100%;

2. Психични отклонения в детска възраст:

- при ограничения в умствените възможности с нарушения в поведението (агресия, самоувреждане, хиперактивност) - 80%;

- тежка умствена изостаналост с двигателни нарушения и липсваща реч - 95%;

- дълбока умствена изостаналост с неподвижност или силно ограничена подвижност, липса на невербална комуникация - 100%;

- при среднотежки и тежки генерализирани разстройства на развитието - съответно 85 и 100%;

- при психози в детско-юношеска възраст със значителни затруднения или невъзможност за социална адаптация и обучение - съответно 80 и 100%.

3. Нервни болести

- множествена склероза в тежка форма - 95%;

- епилепсия с много чести пристъпи - 80%, с много чести и тежки пристъпи - 95%, и епилептични синдроми -100%.

4. Хирургични заболявания

- при ектопия на пикочен мехур - 100%.

5. Вътрешни болести

- при захарен диабет тип 2 с две и повече от две усложнения - 50 и 60%;

- при отстраняване на недиференциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий, без близки и/или далечни метастази, след петата година - 50%;

- при нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази, след петата година - 50%;

- при хипофизарни нарушения с височина за жени от 120 до 140 см (лека и средна степен), а за мъже от 125 до 145 см - съответно 50 и 71%.

 

КАРАНТИНА

Промените отразяват и една законодателна промяна, направена в краткия живот на предходния парламент. Тя най-сетне ясно регламентира правото на болничен отпуск на родителя за върнато от училище здраво дете до 12-годишна възраст.

 

ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ
Миналата година друг служебен министър на здравеопазването - Стойчо Кацаров, направи опит да поправи стореното от ГЕРБ в медицинската експертиза. Неговите промени също бяха в посока пожизненост в много повече случаи от предвижданото дотогава и бяха представени след силен обществен отзвук на текст на Ясен Бориславов във в. "Сега":

От седем години страдам от хронична бъбречна недостатъчност. За онези, които не знаят какво означава това, ще уточня – живея чрез изкуствен бъбрек и три пъти седмично ходя на хемодиализа по 4 часа. Като мен са още около 3000 души в страната.
Над 100 заболявания, които са необратими, ще получат пожизнено решение за трайна неработоспособност. Всички хора, които страдат от тях, няма да ходят на всеки 3 г. за преосвидетелстване пред ТЕЛК или НЕЛК, какъвто е режимът в момента.
Новите правила в Наредбата за медицинска експертиза, с които се въвеждат пожизнен срок на оценката за неработоспособност за много необратими състояния, ще влязат в сила веднага и ще важат и за вече започнали процедури пред ТЕЛК.

Промените обаче не се харесаха на всички - част от това недоволство се адресира с настоящия пакет от предложения.

Редица граждански организации на хора с увреждания настояват за допълнителни промени в наредбата за медицинската експертиза, тъй като според тях сегашните поправки, влезли в сила на 16 юли и приети без обществено обсъждане, създават условия за дискриминация.

 

Още по темата