Медия без
политическа реклама

ВАС окончателно отмени новия ред за медицинска експертиза

При определянето на степен на увреждане не може да се взема предвид само най-високият процент, отсъди петчленен състав на върховния съд

08 Юли 2020
БГНЕС

ВАС окончателно отмени спорната разпоредба на здравния министър, че при оценката на трайно намалената работоспособност се взема предвид само най-високият процент на най-тежкото увреждане, а съпътстващите увреждания се изписват в решението, но не участват в оценката. Този текст беше една от основните постановки за реформа в медицинската експертиза, която предизвика много протести и недоволство сред хората с увреждания. Той реално доведе и до намаление на инвалидните пенсии, тъй като свали процента увреждане на много хора.

Петчленен състав на ВАС е потвърдил решението на тричленен от 31 януари т.г., с което бе отменен текст от наредбата за медицинската експертиза. Отменената разпоредба гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”

Мотивите на тричленния състав бяха, че търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането. Висшите магистрати посочват и традиционните пропуски, които се наблюдават при ред нормативни актове - липсва надлежна финансова обосновка, не са посочени мотиви и пр.

Към момента здравният министър Кирил Ананиев не е казвал как ще реагира на решението на съда.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата