Медия без
политическа реклама

"Автомагистрали" се подигра и на съда

Държавното дружество за втори път не предостави искана от "Сега" информация въпреки спечелено дело

28 Юни 2021Обновена
Изпълнителният директор на "Автоматистрали" Стоян Беличев за втори път отказва достъп до скандалните договори на дружеството с подизпълнители, сключвани на тъмно без процедура по ЗОП.
БГНЕС
Изпълнителният директор на "Автоматистрали" Стоян Беличев за втори път отказва достъп до скандалните договори на дружеството с подизпълнители, сключвани на тъмно без процедура по ЗОП.

Отказът на държавното дружество „Автомагистрали“ да изпълни съдебно решение и да предостави достъп до обществена информация – сключени договори с подизпълнители, погазва Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. То е в разрез с принципа на правовата държава,  а може да се интерпретира и като неизпълнение на служебно задължение и злоупотреба с власт по смисъла на Наказателния кодекс. Това коментира адв. Михаил Екимджиев по повод втория отказ на осъдената от "Сега" държавната фирма „Автомагистрали“ да предостави достъп до сключените на тъмно договори с подизпълнители за изграждане на магистрала „Хемус“ и укрепването на 84 свлачища в страната.  Директорът на държавната фирма Стоян Беличев, който влезе в открита война със служебния министър на регионалното развитие, не се е съобразил с изричните указания на съда и отново излиза с немотивирано решение за отказ на достъп до информация. "Сега" ще обжалва и този отказ. Беличев продължава да настоява, че поисканият достъп до сключените договори с контрагенти е в разрез със закона за защита на търговската тайна и отказва изобщо да разсъждава по темата за надделяващ обществен интерес от разкриването на тази информация. 

„За пореден път се сблъскваме с казус частно-правен субект или администрация да отказва да изпълни съдебно решение. В една правова държава такава ситуация не може да бъде търпяна, защото е в разрез с принципа за върховенството на закона. Какъв е смисълът от съществуването на съдебна система, от воденето на дела и достигането до съдебно решение, ако това решение няма да се изпълнява“, коментира Екимджиев. Според него фактът, че „Автомагистрали“ за втори път не предоставят информация показва, че съществува структурен проблем с прилагането на Закона за достъп до обществена информация. „Невъзможността на държавата да осигури изпълнение на съдебно решение е в разрез с правото на справедлив съдебен процес, гарантирано от Конвенцията. То включва в себе си и изпълняемостта на съдебните решения. В този случай подателят на искането може да се обърне към Европейския съд по правата на човека, като се позове на чл. 13 от Конвенцията – гарантиращ правото на ефективно средство за защита във връзка с правото на свобода на словото, което включва в себе си и правото на достъп до информация, коментира още Екимджиев.

КАКВО ПОИСКА "СЕГА"

"Сега" поиска от "Автоматистрали" да  предостави достъп до сключените договори с подизпълнители по три крупни контракта с Агенция "Пътна инфраструктура" - за изграждането на 9 участъка от магистрала "Хемус" и за укрепване на 84 свлачища на стойност близо 3 млрд. лв. АПИ сключи договорите директно с държавното дружество без конкурентно състезание с други фирми с аргумента, че то има капацитет да изпълни дейностите. Оказа се, че това не е вярно и фирмата е сключила на тъмно, без процедура по ЗОП, десетки договори с контрагенти за стотици милиони левове. "Автомагистрали" отказа достъп до договорите, но "Административен съд - София" отмени решението и върна процедурата за ново произнасяне. 

И в новия отказ за достъп до тези договори Стоян Беличев изтъква, че засегнатите фирми-контрагенти не са съгласни информацията да бъде предоставена. Тази информация е търговска тайна, защитена по закон и "Автомагистрали" рискува да плаща обезщетения при разкриването ѝ, изтъква Беличев. Изрични клаузи за конфиденциалност имало и в самите договори с контрагентите. 

В повторния си отказ да предостави информация Беличев изобщо не се е опитал да изпълни изричното указание на съда да обори факта, че в случая е налице надделяващ обществен интерес. Законът за достъп до обществена информация не позволява ограничаването ѝ, дори при наличие на търговска тайна, ако интересът на обществото от узнаване на фактите надделява. Изрично изключение има и в самия закон за защита на търговската тайна - той не се прилага по отношение на правото на свободно изразяване на мнение и правото на информация съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитайки свободата и плурализма на медиите. Държавното дружество не е направило преценка и доколко има основания за предоставяне на частичен достъп до информация, се изтъква в новата жалба на "Сега" до съда, подготвена със съдействието на "Програма Достъп до информация". Междувременно порочните схеми на управление на публични ресурси в дружеството бяха осветени в подробен доклад на Сметната палата. Разбра се и, че всички гаранции по свършената работа са за сметка на "Автомагистрали", а не на подизпълнителите. 

КОМЕНТАРЪТ НА ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ  

"Съдът, в интерес на правилното прилагане на Закона, съвсем ясно казва в решението си какви са вариантите за ново произнасяне на Автомагистрали. Първо, налице е надделяващ обществен интерес от предоставянето на информацията. Второ, държавната фирма трябва единствено да прецени дали в случая има някакви търговски тайни по всеки един от договорите и върху кои части от договорите се разпростират те. И трето -  да претегли интересите на защита на търговските тайни спрямо установения и явен за цялото общество надделяващ обществен интерес.  Абсурдно е търговската тайна да покрива абсолютно всички елементи от договора. Резултатът от такъв абсурд е точно обратен на целта на търговската тайна, а именно - да защити свободния пазар и конкуренцията. Такова общо прилагане на понятието не защитава дадено уникално предимство на някой търговец, а прави целия пазар изцяло затворен, непрозрачен и без конкуренция - просто всички сделки се сключват и уреждат на тъмно без прозрачност и без отчетност на изхарчените държавни пари", коментира юристът от ПДИ Стефан Ангелов. 

 

Държавното дружество "Автомагистрали" е превъзлагало недопустимо дейности за милиарди левове на десетки външни фирми -  в разрез със Закона за обществените поръчки.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата