Медия без
политическа реклама

Лъжите на ГЕРБ за "Автомагистрали" лъснаха с пълна сила

Сметната палата доказа, че АПИ е възложила договори за милиарди на компания с минимална техника и персонал

Шефът на "Автомагистрали" и бившият регионален министър Петя Аврамова заявиха в НС, че в дейността на фирмата няма нищо нередно.
БГНЕС
Шефът на "Автомагистрали" и бившият регионален министър Петя Аврамова заявиха в НС, че в дейността на фирмата няма нищо нередно.

Държавното дружество "Автомагистрали" е превъзлагало недопустимо дейности за милиарди левове на десетки външни фирми -  в разрез със Закона за обществените поръчки. Агенция "Пътна инфраструктура" е била наясно, че фирмата няма капацитет да изпълнява мащабно строителство на магистрали и укрепване на свлачища, но въпреки това й е възложила такива дейности.

Това става ясно от публикувания от Сметната палата одитен доклад за работата на "Автомагистрали". Сметната палата започна одит на изпълняваните от държавната фирма договори за периода януари 2016 - 31 декември 2020 г. след решение на Народното събрание. Докладът й опровергава всички твърдения и оправдания на представителите на ГЕРБ и на фирмата пред комисията за ревизия на управлението в 45-тото Народно събрание. Констатациите са изпратени на прокуратурата. 

За посочения период "Автомагистрали" ЕАД е изпълнявало 4 договора, възложени му директно от пътната агенция без процедура по ЗОП чрез изключение от закона - така нареченото инхаус договаряне. Законът позволява на държавни органи и общини да възлагат директно дейности на свои дружества, ако те разполагат с капацитет да извършат съответните дейности. Общата стойност на сключените от "Автомагистрали" договори с АПИ по този ред възлиза на 3,6 млрд. лв. без ДДС, или 96,6% от всички изпълнявани договори от фирмата през одитирания период. 

Събраните материали категорично доказват, че предприятието не е разполагало с капацитет да изпълнява тези дейности и Агенция "Пътна инфраструктура" е била предварително наясно с този факт.  Според доклад на дирекция "Техническа" от 13 декември, 2018 г. - 7 дни преди възлагането на първия инхаус договор за изграждането на участъци от АМ "Хемус", за изпълнението на договора са били необходими персонал около 2400 души, над 600 единици техника, 15 производствени бази и 2 полигона за греди. В същото време към този момент "Автомагистрали" е разполагала с 10 пъти по-малко персонал (само 224  души) и с едва 264 машини (от които 42% са техника за зимно почистване).

Подобен анализ е направен и преди инхаус възлагането за модернизацията на пътя Видин-Ботевград през август, 2020 г. При необходими 1000 единици техника, персонал от близо 2150 души и производствени бази  наличните машини са били 386 (31% от тях за зимно поддържане), работниците и служителите - 378.

При това "Автомагистрали" успоредно с тези задачи са изпълнявали още два големи договора, вкл. за укрепване на 84 свлачища. "Всичките тези договори се изпълняват едновременно, тоест за да вървят дейностите в нормални срокове, необходимата техника и персонал за тях трябва да се сумира и крайният резултат става много голям", коментират експерти.

Въпреки очевидния недостиг на собствени сили от "Автомагистрали" са изпратили до АПИ писмо с уверение, че ще се справят. За целта са сключили договори за наем на кадри и машини с  множество външни контрагенти. Но това представлява превъзлагане на дейност и е в нарушение на ЗОП, става ясно от доклада. По всеки един от договорите има десетки контрагенти. Така например по първия договор за АМ Хемус от края на 2018 година са сключени 39 договора с външни контрагенти на стойност 1 млрд. лв. без ДДС (66% от общата сума по договора) и още 29 договора без посочена стойност, сключвани на база единични цени. По втория договор за "Хемус" от 2019 година са сключени 20 договора с външни изпълнители за 805 млн. лв. (70% от общата стойност на договора). За модернизацията на Видин - Ботевград от 2020 г.  договорите с контрагенти са 25 на стойност 856 млн. лв. (95% от общото). Най-много са външните изпълнители по договора за укрепване на свлачища - 129 за 412 млн. лв. или 87% от основния договор е превъзложен. 

Сметната палата не приема обясненията на дружеството, че не превъзлага дейност, а само пренаема техника, става ясно от доклада. Пренаемането е позволено, ако се ползват само машини без оператори, а в случая са ползвани външни работници, което представлява реално изпълнение на строително-монтажните дейности от външни фирми, става ясно от доклада. Одитът потвърждава плащането на огромни, нелогични аванси. 

На базата на установените от Сметната палата факти може да се твърди, че е налице безстопанственост от страна на Агенция "Пътна инфраструктура", коментираха експерти. Вътрешните правила, на базата на които са избирани фирмите, са пълни с пропуски. Изкривена е конкурентата среда в сектора, при това с договори с огромни обеми. Одитният доклад е бил изпратен на прокуратурата още в хода на извършване на одита по инициатива на самата прокуратура, обясниха от Сметната палата. Пълният доклад може да се прочете на сайта на Сметната палата 

 

КОИ ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПАЙ 

Договор за участъци от 1 до 6 на АМ Хемус, 2018 г. 

„Автомагистрали Хемус“ АД – 213 570 968 лв. без ДДС;

„Хидрострой“ АД – 213 411 735 лв. без ДДС;

„ПСТ Груп“ ЕАД – 127 124 698 лв. без ДДС.

Договор за участъци от 7 до 9 на АМ Хемус, 2019 г. 

„Грома Холд“ ЕООД – 262 174 697 лв. без ДДС;

„Битумина ГМБХ България“ ЕООД – 130 202 671 лв. без ДДС;

„Хидрострой“ АД – 116 300 055 лв. без ДДС.

Договор за модернизация Видин-Ботевград, 2020 г. 

„Автомагистрали Хемус“ АД – 259 696 200 лв. без ДДС;

„ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 233 565 495 лв. без ДДС;

„Нивел Строй“ ЕООД – 190 572 982 лв. без ДДС.

Договор за укрепване на 84 свлачища, 2019 г. 

Автомагистрали Хемус“ АД – 123 204 300 лв. без ДДС;

„Джамбо 33“ ООД – 103 778 777 лв. без ДДС;

„ДЛВ“ ЕООД – 61 210 700 лв. без ДДС.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата