Медия без
политическа реклама

МРРБ ще индексира договорите за строителство на тримесечие

06 Окт. 2023
Илияна Кирилова

Договорите за обществени поръчки или рамкови споразумения за строителство ще се индексират заради инфлацията на всяко тримесечие. Актуализацията ще става с нивото на инфлацията за тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

Това съобщиха от МРРБ, което е изготвило проект на методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, който е публикуван за обществено обсъждане.

Методиката отразява прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от началото на 2021 г. Необходимостта от промяна в нея е продиктувана от обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки в строителния сектор се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа, посочват от МРРБ.

Целта на методиката е да изчистят спорните моменти и да се намали изкривяването на индексираните цени, за да се минимизират възможностите за евентуални злоупотреби. 

Промените предвиждат в 30-дневен срок от изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение да съставят междинен тримесечен отчет, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

На изменение ще подлежат цените за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30.06.2021 г.

Предвижда се методиката да не се прилага за строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата