Медия без
политическа реклама

Болници и зоокътове търсят стипендианти в университетите

Само 19 студенти са избрали м.г. да учат безплатно и да останат у нас при заявена от фирми нужда от 1416 души

Илияна Кирилова
Все повече болници се включват в програмата с надеждата да намерят нужните им кадри.

Все повече фирми, предприятия и институции изпитват сериозен глад за кадри. Недостигът е във всички сфери - медицина, машиностроене, транспорт, строителство, информатика, електроника и др. Това става ясно от проектосписъка за 2023/24 г. на работодателите, които имат право да сключват договори със студенти за стаж, а впоследствие и за работа. Ако през 2022/23 г. в него бяха включени 153 работодатели, то за предстоящата академична година интерес са заявили 221, или с 68 повече. 

Мярката бе въведена през 2021/22 г., за да отговори на повсеместната липса на специалисти за икономиката ни - тя предлага на студентите изцяло или частично безплатно обучение по определени специалности, при условие че те останат да работят при същия работодател поне 5 г. след завършването си. За съжаление обаче, интересът на студентите към тази възможност, поне засега, е твърде символичен.

За догодина предложения за работодатели, които да могат да сключват договори със студенти, са направили седем министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие, на земеделието, на транспорта и на околната среда. Единствено министърът на иновациите не е предложил работодатели, които да бъдат включени в списъка. Прави впечатление, че по предложение на здравния министър са добавени доста нови държавни и частни болници от различни региони на страната, изпитващи сериозен недостиг на медицински специалисти.

Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" в Карлово например е заявила нужда от 10 медицински сестри и пет медицински лаборанти, МБАЛ-Девин - от пет медицински сестри, а МБАЛ-Пазарджик - от две акушерки, 10 медсестри, трима медицински лаборанти и един рентгенов лаборант.

Многопрофилната болница в Добрич м. г. присъстваше със заявка за 10 медсестри, тази година нуждите са доста по-големи - 20 медсестри, пет акушерки, един рехабилитатор и петима лекари. Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" във Велико Търново пък се нуждае от 10 медсестри и осем специалисти, завършили медицина.

Комплексният онкологичен център в Стара Загора изпитва недостиг на три медицински сестри и един медицински лаборант. Университетската специализирана болница по активно лечение на онкология "Проф. Бойчо Бойчев" в София - 10 медсестри и др.

Сред новите работодатели са още "Идеал Стандарт-Видима" АД, Севлиево, включена със заявка за студенти, следващи компютърни технологии в машиностроенето, електроенергетика, автоматика и роботика и компютърни системи и технологии; "Хидройоникс" ЕООД, търсещи студенти по машиностроене и уредостроене; "Ромтех-3ЕС" - по електроника и мехатроника и др.

Глад за кадри има дори в родните зоопаркове - зоокътовете в Разград, Благоевград, Плевен и Павликени са заявили нужда от зооинженери и биолози. Нови предприятия в списъка са още Агенцията по геодезия, картография и кадастър, "Геоцвет" ЕООД, "Технострой инженеринг" ЕООД, "Кюстендилска вода" ЕООД, МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов", МБАЛ "Югозападна болница" в Сандански, СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", "Дамвент" ООД и др.

От МОН посочиха, че по предложение на ресорните министерства са включени следните нови специалности - 14 специалисти по специалността "Рехабилитатор" (предложени от МЗ), 21 специалисти по специалността "Горско стопанство" и един специалист по специалността "Екология и опазване на околната среда" (от министерство на земеделието) и двама специалисти по специалността "Горско стопанство" (от икономическото министерство).

Договори през предстоящата година ще могат да сключват студенти от 153 специалности (м. г. бяха 151) предимно от области на висшето образование "Технически науки" и "Здравеопазване и спорт". Предвидена е опция за сключване на 2244 договора, което е с 828 договора повече от миналата академична година.

 

ЛИПСА НА ИНТЕРЕС

На фона на хилядите бройки, заявени от работодатели за търсени от тях служители в различни сфери, броят на студентите, които се решават на безплатно обучение с условието да останат поне 5 г. при същия работодател, е повече от символичен. През 2021/22 г. само девет студенти бяха сключили договори с работодатели - един от тях, учещ специалността водоснабдяване и канализация, сключи договор с ВИК-Стара Загора, а останалите осем - с болници в Плевен, Бургас, Добрич, Пловдив и др. През 2022/23 г. пък студентите с договори бяха 19 - всички в областта на машинното инженерство, като след завършването си ще работят във фирми в Панагюрище, Дряново и София.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?