Медия без
политическа реклама

975 студенти ще стажуват и работят в болници, заводи и пощи

Кандидат-висшистите, които могат да получат оферта за стаж и работа, са със 159 повече от планираното

Предстои на есен да видим колко фирми и студенти действително ще се възползват от новата мярка.
Илияна Кирилова
Предстои на есен да видим колко фирми и студенти действително ще се възползват от новата мярка.

През академичната 2021/22 г. 154 работодатели ще имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. Те от своя страна ще трябва да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г., като ще бъдат освободени частично или напълно от плащане на такси. Това става ясно от Списъка на въпросните работодатели, одобрен наскоро от МС.

Възможността за сключване на договори между работодател и студент бе регламентирана в закона за всишето образование през 2020 г. В началото на 2021 г. МС прие наредба за конкретните условия, по които да става това, а сега със Списъка се конкретизират самите работодатели, които ще могат да се възползват от новата мярка.

Става дума за изцяло нов списък, одобрен от екипа на служебния министър проф. Николай Денков. Предишният проект на списък, съдържащ 146 фирми, бе разкритикуван от Българската търговско-промишлена палата като несправедлив. Оттам дадоха пример, че са били приети основно предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България, а от предложени 36 предприятия от БТПП са одобрени само две. По този повод излязоха и с коментар, че "държавата в последните години неравноправно третира и избирателно подкрепя стопански субекти, и фокусира огромен публичен финансов ресурс към държавни структури, които за съжаление са крайно неефективни и със спорна полезност за икономиката и обществото".

Сред новите работодатели в списъка са напрмер "Балканфарма - Разград АД", "Автомагистрали - Черно море" АД, "Динамо Сливен" АД, "Елдоминвест ООД", МБАЛ "Лайф Хоспитал" в Бургас, МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Пловдив, Цeнтър за спешна медицина-Стара Загора, "Химмаш" АД, "Филикон - 97" АД, Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" и др. От стария списък в новия пък лисват Националният център по трансфузионна хематология - София, Център за психично здраве - Русе, УМБАЛ "Софиямед" и др. И в проекта, и в окончателния списък остават например БДЖ, "Булгартрансгаз", "Български пощи", "Винпром АД", ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, Националната електрическа компания, "Джи Пи Груп", "Аджибадем Сити клиник", "Монтюпе" и др.

Въпросните 154 компании са заявили необходимост от 975 студенти в най-различни професионални направления (преди бяха 816 на брой). Специалностите, за които могат да се сключват договори, вече са утвърдени от министъра на образованието и науката.

 

Спор

При обявяване на първия вариант на списък между бизнеса и МОН се заформи спор по какви критерии са включвани фирми в него. От МОН препратиха към Наредбата за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори, според която от мярката могат да се възползват фирми, регистрирани у нас, с персонал в последните 2 г. над 20 човека и предложени от съответния министър. Оттам обясниха, че на 26-ти януари т.г. са пратили писма до ресорните министерства и до национално представените работодателски организации с молба да изпратят своите предложения за работодатели от важни за икономиката сектори с дефицит на кадри, които изрично следва да бъдат съгласувани с ресорните министерства. "В резултат на получените предложения в Списъка са включени предложения от 3 работодателски организации, защото са подкрепени и от съответните министерства. Под номер 46 е включен работодател, който е предложен от БТПП и номинацията му е подкрепена от министъра на земеделието", уточниха тогава от МОН, подчертавайки, че са одобрени само тези предложения, които се отнасят до специалности, в които има недостиг от кадри.

От БТПП също цитираха наредбата, според която предложенията на работодателите следва да се съгласуват със съответни министри, които са посочени в заповед на министъра на образованието и в която следва да определи списък на специалностите, които ще бъдат подпомогнати. "Следователно, за да може други министри да бъдат включени в тази съгласувателна процедура с работодателските организации, то следва да бъде издадена заповед от страна на министъра на образованието. Такава заповед е издадена на 29.04.2021 г. До 29.04.2021 г. никой друг министър няма законово правомощие да се включва в каквато и да било съгласувателна процедура с работодатели или работодателски организации. На 15-ти февруари БТПП е изпратила списъка с предложените работодатели на министъра на образованието и науката. Списъкът, по искане от страна на министерството, е и изпратен и по мейл в ексел формат. След получаването на списъка от страна на МОН в БТПП не е получаван сигнал, че има проблем във връзка с подадената от нас информация. Възниква резонния въпрос, в периода 29.01.2021 г. до 15.02.2021 г. с кои министерства БТПП би следвало да съгласува заявките на работодателите, при положение, че няма нито един министър с компетентност да участва в тази процедура, без да има издадена заповед по Наредбата?", питат оттам.

 

Едно наум

На заседание на МС от 2 юни т.г. министър Денков посочи, че може да се окаже, че не е удачно договорите, които вече могат да сключват болници със студенти по медицина, да се въвеждат тази година. Причината е, че нито болниците имат такава готовност, нито нормативната база е достатъчно добре развита. По-късно в отговор до "Сега" от МОН обясниха, че принципно в нормативната база за повечето специалности няма пречки. "Единствено особеностите на обучението по специалността от регулираните професии „Медицина“ пораждат въпроси, на които Наредбата за студентите със сключени договори не дава еднозначен отговор. Те са свързани с продължителното обучение по специалността - 6 г., и могат ли болниците да предвидят в такъв период какви специалисти ще са им необходими, възможността за провеждане на учебните практики и стажове, както и с периода на специализациите", уточниха оттам.

 

Реалният бизнес остана извън програмата за държавна издръжка на студенти, която бе замислена именно с цел да облекчи дефицита на кадри в икономиката.

 

Още по темата