Медия без
политическа реклама

Едва 19 студенти са избрали да учат безплатно и да останат у нас

Тази година всички те са от областта на машинното инженерство

Pixabay
Бизнесът в Панагюрище си е осигурил поне 13 бъдещи служители в областта на мехатрониката в следващите 5 г.

Програмата, по която държавата трябваше да си гарантира висококвалифицирани кадри във важни и дефицитни за икономиката ни специалности, се радва на почти нулев интерес от младежите. През настоящата академична 2022/23 г. едва 19 студенти са сключили договори за стаж и работа с работодатели, по силата на които следването им ще е частично или изцяло безплатно, а в замяна на това те ще останат да работят при същия работодател поне 5 г. след завършването си. Това показват данни на МОН, предоставени в отговор на въпроси на "Сега". Заедно с 9-те миналогодишни кандидат-висшисти, избрали да се възползват от мярката, броят им става общо 28.

Въпросната програма започна да действа през академичната 2021/22 г., когато МС прие съответната наредба и одобри списък на работодателите, които имат право да сключват договори със студенти, а образователното министерство прие списък със специалностите, за обучението в които ще се осигуряват средства от държавния бюджет по новата наредба. Въпросниците списъци се актуализират всяка година, като за 2022/23 г. в тях са посочени 153 работодатели, които са заявили необходимост от 1416 специалисти от десетки различни специалности.

За разлика от м.г., когато почти всички студенти, избрали да учат безплатно, сключвайки договор с работодател, бяха от областта на медицината, тази година всички младежи, учат в областта на машинното инженернство. Двама от тях, следващи мехатроника, например са избрали да работят за "Оптикоелектрон Груп" АД, Панагюрище, други двама в същата специалност - в "Ектрон" АД, Панагюрище и още 9 души, следващи мехатроника - в "Завод за Оптика" АД, Панагюрище. Трима студенти, следващи мехатроника, са сключили договори с "Клип Щанц" ООД, София, а други трима, учащи в специалността компютърни технологии в машиностроенето - с "ВСК Кентавър ИЗ Динамика" ООД, Дряново.

 

Бюджет

Сумите, с които се компенсират университетите за обучението на студенти със сключени договори с работодатели, се планират ежегодно по бюджетите на конкретните вузове. За 2022 г. за тези висши училища са планирани общо 47 380 лв., които обезпечават броя на студентите със сключени договори за 2021/22 г. В бюджета за 2023 г. по същия начин ще бъдат разчетени средствата за компенсирането на таксите за студентите със сключен договор с работодател за 2022/23 г., обясняват от МОН.

 

Медицина

През 2021/22 г. 9 студенти са сключили договори с работодатели, показват окончателните данни на МОН (първоначално бе съобщено за 8 студенти, сключили договори). Един от тях, учещ специалността водоснабдяване и канализация, е сключил договор с ВИК - Стара Загора. Всички останали са в областта на медицината. Трима младежи от Медицинския университет в Плевен ще стажуват и работят в УМБАЛ - Д-р Георги Странски ЕАД - Плевен. Други трима, следващи медицина в МУ-Варна, са сключили договори с Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД и с МБАЛ - Добрич. Още двама студенти, учещи в направление медицинска сестра в МУ-Пловдив, са сключили договори с УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и МБАЛ - Пазарджик АД.

 

Едва осем студенти са сключили договори за стаж и работа с работодатели, по силата на които следването им ще е частично или изцяло безплатно. В замяна на това пък те се задължават да работят при същия работодател поне 5 г.  след завършването си.
През академичната 2021/22 г. работодатели ще имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. Те от своя страна ще трябва да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?