Quantcast

Медия без
политическа реклама

Само осем студенти са избрали да учат безплатно и да останат у нас

За т.г. за покриване на таксите им държавата е планирала 47 хил. лв.

Илияна Кирилова
Над 5 млн. лв. са предвидени за поемане на безплатното обучение на студенти, сключили договори с работодатели, за 2022 г.

Едва осем студенти са сключили договори за стаж и работа с работодатели, по силата на които следването им ще е частично или изцяло безплатно. В замяна на това пък те се задължават да работят при същия работодател поне 5 г. след завършването си. Това става ясно от отговори на просветното министерство на въпроси на "Сега" относно новата възможност, която бе дадена от началото на академичната 2021/22 г.

Списъкът с работодателите, които имат право да сключват подобни договори, бе одобрен през юли от МС, а вчера МОН публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Към момента 154 работодатели имат право да сключват подобни договори, а броят на студентите, от които са заявили нужда, са 975 от 96 различни специалности. 

Всички студенти със сключени засега договори следват медицина. Трима са от Медицинския университет в Плевен и ще стажуват и работят в УМБАЛ - Д-р Георги Странски ЕАД - Плевен. Други трима учат медицина в МУ-Варна, като двама от тях ще стажуват и работят в Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД, а третият - в МБАЛ - Добрич. Още двама студенти, учещи в направление медицинска сестра в МУ-Пловдив, са сключили договори с УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и МБАЛ - Пазарджик АД.

Предвидените средства за 2022 г. за заплащане на разходите на въпросните студенти, които вече са сключили договори с работодател, са в размер на 47 380 лева (за двама студенти в държавна поръчка и шестима в платена форма на обучение). При сключване на нови договори МОН ще има възможност да отпуска допълнителни средства. В проекта на бюджет за 2022 г. са предложени общо 5.4 млн. лева за тази мярка. 

 

През академичната 2021/22 г. работодатели ще имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. Те от своя страна ще трябва да останат да работят във въпросната фирма поне 5 г.

 

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване.

 

Още по темата