Quantcast

Медия без
политическа реклама

Свищовският университет сам се прехвърли в онлайн режим

Проблемите с топлото не са законово оправдание за дистанционните изпити, казват експерти

Стопанска академия в Свищов
В общежитията няма парно, разказаха студенти

Стопанската академия в Свищов изненадващо е преминала на онлайн режим, въпреки че в момента няма нормативно основание лекции и изпити да се провеждат в електронна среда. Това разказаха пред "Сега" студенти от висшето училище. Информацията бе потвърдена и от преподаватели в университета. Ректорът на академията проф. Мариана Божинова обясни, че това е само временно и то заради сериозни технически проблеми с отоплението.

Онлайн обучението в университетите бе разрешено по време на ковид пандемията, като въвеждането му ставаше със заповеди на здравния министър. След отпадането на всички ограничителни мерки обаче и дистанционните лекции бяха прекратени. В момента няма законово основание висшите училища да обучават от разстояние студентите си, освен ако нямат акредитация специално за дистанционно обучение. Не такъв е случаят със Стопанската академия в Свищов. Студентите там са били уведомени преди дни, че преминават към онлайн лекции, като включително и изпитите им ще се провеждат електронно от разстояние.

"По неофициален начин разбрах, че сме излезли онлайн. В университета ми казаха, че всички студенти сме получили имейли на електронни пощи. Като проверих, действително намерих в пощата си съобщение за това. Но официална заповед за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда нямаме", сподели студент в трети курс в Свищовския вуз. Сред причините, които самият той е разбрал, за преустановяване на присъственото обучение, са настъпващият грип, както и липсата на парно, вкл. в общежитията. "Казаха, че няма да пуснат парното. Затова и го освободих и се прибрах в родния си град", посочи той. Негови колеги са разбрали за онлайн обучението овреме и направо са си останали по родните места. Част от тях вече са имали и изпити онлайн - например в сряда - 11 януари, когато се е провел един от тях от дистанция. 

"Няма никакво нормативно основание обучението и явяването на изпити да се организира в електронна среда за студенти - редовно обучение. Субсидиите на университетите са калкулирани с оглед присъствието на студентите реално в аудиториите и покриват разходи на университетите именно за тази цел. Обстоятелството, че лицето частично е учило или дори изцяло е завършило в електронна среда не се отразява никъде нито във вътрешните документи, нито в регистрите на МОН и в дипломата му", коментират експерти. Ако възможност за подобно обучение се дава на университетите, това става по друг ред - акредитиране на т.нар. дистанционно обучение, което е съвсем различен въпрос.

Ректорът на Свищовската академия проф. Марияна Божинова коментира пред "Сега", че онлайн обучението е въведено временно, и то предимно за задочниците, заради сериозните проблеми, които имат с отоплението. "Отоплителната ни инсталация е стара, от преди 50 г., работи с нафта. Котлите ни са стари и с изтекъл срок. Авариите в основната сграда зачестиха много и макар да ги отстраняваме, се появяват нови", посочи тя. По думите й на 29 декември се е появил пореден теч и са били наводнени две сгради. На 9 януари станала авария и с климатичната инсталация. "Всеки ден тръпна да не ми съобщят, че нещо е наводнено или гръмнало. Имаме сериозни технологични проблеми и не можем да осигурим здравословен и безопасен учебен процес", обясни тя причините за онлайн формата. По думите й редовните студенти в момента са в сесия, т.е. нямат лекции, които да провеждат онлайн. Вторият семестър за тях ще започне със седмица по-късно именно заради тези проблеми - на 20 вместо на 13 февруари - и то присъствено, до когато от вуза се надяват да отстранят част от проблемите. "Решихме да възложим на специализирана фирма да обследва най-неотложните дейности, които са ни необходими, както и да видим колко ще струва всичко това. Искахме да направим фотоволтаици, но ни е нужна паспортизация на сградите. За целта поискахме средства от МОН", обясни още проф. Божинова.   

Макар да нямат занятия в момента, редовните студенти имат изпити, които също се провеждат онлайн - нещо, което също се тълкува от юристи като незаконно. Проф. Божинова обаче в случая се позовава на академичната автономия, както и на доказуемата причина, поради която в момента вузът не може да осъществи безопасен присъствен процес и поради която се налага минаване към онлайн режим.

Очакваме и отговорите на МОН дали онлайн обучението в Свищов в момента не противоречи на закона.

 

ДЪМПИНГ

"Действията на някои висши училища представляват директно дъмпинг на пазара на търсене на нискообразователни услуги - сдобиване с диплома за висше образование по улеснен и съкратен начин. Организирането на обучението по този начин - онлайн - цели да прикрие липсата на реален академичен живот и превръщането на институцията в квазиуниверситет, поради невъзможността при равностойни условия и реален учебен процес да събере студенти", коментират анализатори. В тази връзка ректори неведнъж са поставяли въпроса за финансирането на висшите училища и принципа "парите следва студента", който все още е с най-голяма тежест във формулата за финансиране въпреки коефициентите за качеството. Според някои от тях той следва да се промени и да се комбинира с принципа "парите следват преподавателя/учения", като се определят щатни бройки във висшите училища, които се финансират от държавата, а всеки щат отгоре да е за сметка на собствените приходи на университета.

Още по темата