Медия без
политическа реклама

ВСС отложи избора на съдия, който да разследва Сарафов

12 Юли 2023
Илияна Кирилова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да отложи назначаване на съдията от Софийския градски съд Даниела Талева за прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да може да разследва главния прокурор. Със 7 гласа "за" съдебните кадровици приеха обсъждането на казуса да остане за следващото заседание. Двама от членовете на колегията са в отпуск, а и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов не участва в заседанията.

Според комисията за атестирането и конкурсите процедурата по назначаването на съдия Талева за прокурор трябва да бъде спряна заради искането на бившия главен прокурор Иван Гешев, което се разглеждане от Конституционния съд, за обявяване за противоконституционни редица разпоредби в НПК, една част от които са свързани с въвеждането на механизма за разследване на обвинител №1.

Според Калина Чапкънова, тъй като въпросът е важен, дебатът трябва да се проведе в присъствието на целия състав на ПК. Тя застъпи позицията, че в случая са налице особено важни обществени интереси и би следвало процедурата да продължи. "В случая би могло да се приеме наличието на изключителна обществена значимост, защото ако не се даде възможност процедурата да започне, тогава биха могли да се застрашат определени обществени интереси", каза тя.

Йордан Стоев на свой ред заяви, че е раздвоен. "Аз съм силно раздвоен какво да е решението. От една страна споделям доводите на КАК. Но от друга съм съгласен и с аргументите на г-жа Чапкънова. Ако се наложи да гласувам, бих подкрепил назначаването на съдия Талева за прокурор. Но ще се присъединя към предложението на г-жа Чапкънова за отлагане, защото действително трябва да сме в пълен състав, когато решаваме този въпрос", аргументира се Стоев.

Ако ПК на ВСС назначи съдия Талева за прокурор, тогава тя ще прецени дали да образува досъдебно производство или да прекрати преписката.

Ако се прецени, че делото трябва да бъде прекратено, или пък се стигне до повдигане на обвинение на обвинител №1 или негов заместник, тогава ще трябва да се направи втори списък, този път само от съдии от Наказателната колегия на ВКС, измежду които ще трябва да се избере един, който да бъде назначен за зам. главен прокурор. Този магистрат ще осъществява контрол върху действията на разследващия главния прокурор. Първата преписка, с която ще се заеме Даниела Талева след назначаването си, е по сигнал срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по повод имотното състояние на негови близки.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата