Медия без
политическа реклама

Буквата като произведение на изкуството

Художникът Дамян Дамянов провокира да се вгледаме и съпреживеем чудото на писмените знаци

Под езика“, част 2, Дамян Дамянов

издателство „Сиела“

Активните читатели разпознават стила на художника Дамян Дамянов върху множество корици. Той притежава завидното умение да обобщи посланието и заряда на книгата с елегантни знаци, които привличат вниманието и съблазняват ума. Друго поле, в което творецът се изявява, са калиграфията и дизайнът на шрифтове. Тази пролет той публикува продължението на любопитния проект „Под езика“, в който ни показва кирилските букви в неочаквана светлина.

В краткия въвеждащ текст Дамян Дамянов прави обзор на историята на писмеността от най-старите запазени пиктограми през въвеждането в употреба на писмени знаци и приемствеността между финикийска, гръцка и латинска азбука до кирилицата. Изключително интересно е да се наблюдава как с развиването на интелигентността човек се откъсва от натурните очертания и става способен да използва все по-абстрактни форми в писмената комуникация. И как, хиляди години по-късно, образите във вид на „икони“ и емотикони се завръщат триумфално, така че кръгът се затваря.

Наред с употребата на писмеността за предаване на съобщения и на знания във времето, буквите имат стойност и като обект на изобразителното изкуство. В калиграфските образци и като част от широкото поле на графичния дизайн, те са ценни не само с това какво казват, но и как го казват с вида си. Търсенията на Дамян Дамянов са ценни и с ярката изчистена форма на изписването. Всяка от буквите съдържа различни пластове от смисъл, в нея са зашифровани характери, ситуации, фразеологизми и цели истории.

Проектът с буквите е също и игра, в която зрителят/читателят е поканен да се включи, да открие колкото може повече значения, да разпознае ситуацията, да се наслади на придружаващия текст и да го допълни със своя история.

Това е проект, който подава ръка и търси съмишленици. Във втората част, посветена на остарелите и рядко употребявани думи, са включени двадесет и четирима автори, за да потърсят заедно нови ракурси към буквите. Умни, трогателни, смешни или иронични, кратките текстове не дублират образа, а го поясняват, допълват и превеждат на езика на думите.

Отношението на Дамян Дамянов към писмеността не е като към някаква бездушна даденост, заварено положение или само като към инструмент за ползване. Той разкрива вечно променливата им природа, тяхната гъвкавост, равна на пластичността на будния ум. Провокира четящите и пишещите хора да се вглеждат и да съпреживяват чудото на буквите.