Медия без
политическа реклама

Одит показа как се изпаряват парите на тотото

Сега БСТ плаща 6 пъти по-скъпо за излъчването на тиражите по БНТ, отколкото преди 2 години

Илияна Кирилова

Спортният тотализатор (БСТ) плаща на БНТ над 6 пъти повече за едно ТВ предаване на тото тиражите, в сравнение с предишния договор. Този факт стана ясен от одитния доклад на Сметната палата за дейността на БСТ в периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2018 г. Там са описани и редица нарушения, както на самия БСТ, така и на спортния министър, като негов принципал.

Най-фрапиращо, на фона на изводите от одита, изглежда настоящият договор на БНТ за ТВ излъчване на тиражите. 

В края на май стана ясно, че, според договор, подписан от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, външната фирма „Дрийм Тийм Груп” ЕООД (на продуцента Евтим Милошев) ще получава по 10 944 лв. с ДДС (9120 без ДДС) за всяко пряко ТВ предаване от 3 май до 31 декември 2020 г.

Става въпрос за две 30-минутни предавания седмично - всеки четвъртък и неделя от 18:30 ч. (т.е. 8 пъти месечно). Предвидени са и "промоционални анонси (на запис) на предстоящите за излъчвания предавания". Т.е. за минимума от 64 предавания през 8-те месеца на договора, фирмата на Милошев ще получи общо 700 416 лв. с ДДС, ако няма празнични и извънредни тиражи, каквито тотото обикновено организира. При това тегленията не се излъчват от БНТ, а от ТВ студиото на самия тотализатор, на ул."Хайдушко изворче" №28.

 

БНТ ще плаща прескъпо, за да излъчва тиражите на игрите на Българския спортен тотализатор. Договорът е с фирмата „Дрийм Тийм Груп” ЕООД на продуцента Евтим Милошев, която ще получава по 10 944 лв. с ДДС (9120 без ДДС) за всяко пряко ТВ предаване. Документът бе публикуван от Narod.

Парите за заплащане на „Дрийм Тийм Груп” ЕООД обаче идват именно от тотализатора. В договора БНТ дори се задължава да иска от БСТ допълнително, "ако сумата от 9120 лв. без ДДС не е достатъчна на изпълнителния продуцент (Милошев) за заплащане на осъществените разходи".

По този повод "Сега" попита БСТ по Закона за достъп до информация колко пари дава тотото на БНТ за излъчване на тиражите. Но изп.-директор на тотализатора Любомир Петров отказа да отговори, с мотива, че "третото лице (БНТ) категорично изразява несъгласие за предоставяне на исканата информация", защото това "би разкрило чувствителна информация, включително финансова такава" и "би увредило и засегнало интересите" (на БНТ). Освен това Петров счита, че "надделяващ обществен интерес не е налице, тъй като чрез исканата информация не се цели нито разкриване на корупция, нито злоупотреба с власт, нито пък повишаване на прозрачността и отчетността на БСТ". А и освен това тотото "така или иначе подлежи на контрол както от Сметната палата, така и от АДФИ".

Сега, след одита, извършен именно от Сметната палата, вече става ясно защо исканата информация е "чувствителна" за БНТ, респективно за шефа ѝ Емил Кошлуков.

Одитът разкрива, че за всяко предаване БСТ e заплащал на БНТ възнаграждение в размер на 3614,37 лв. с ДДС. Впоследствие, след като вече предаванията не се правят в БНТ, а тотализаторът ги дава готови, сумата е намалена драстично с анекс и става 1708,20 лв. с ДДС. А след като БНТ и БСТ се споразумяват времетраенето на едно предаване да се увеличи от 30 на 35 минути, сумата е фиксирана на 1771,20 лв. с ДДС. Общо за одитирания период (2017-18) БСТ е платил на националната телевизия 384 368,40 лв. с ДДС.

С други думи - сега БНТ плаща на „Дрийм Тийм Груп” ЕООД за едно предаване 6.2 пъти повече. А за 8-те месеца на договора на телевизията с фирмата на Евтим Милошев парите са почти двойно повече, отколкото са стрували всички излъчени тиражи за 2 години. И това е само сумата, давана от БНТ на външната фирма. В самата БНТ очевидно са постъпили повече пари по това перо от тотото, тъй като и телевизията трябва да има печалба от цялата операция.

Одитът е установил, че в тотализатора "липсват вътрешни правила и процедури, уреждащи реда и условията за проучване, подготовка, сключването на договори за предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионно предаване, както и мониторинга и контрола по изпълнението на такива договори".

 

ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ТОТАЛИЗАТОРА

Сметната палата разкрива още, че в периода 2014-18 г. БСТ ежегодно отчита отрицателен финансов резултат и "е налице постоянно намаление на собствения му капитал, което се наблюдава и след одитирания период". А само за одитирания период БСТ има годишни загуби над 10 млн. лв. (10.678 млн. лв. за 2017 г. и  10.210 млн.лв. за 2018 г.).

Установено е, че "независимо от по-големия брой игри, действащи през 2018 г., и известно повишаване на общите постъпления, при извършено сравнение на средномесечна база на постъпленията от всички игри, действали през годината спрямо общия размер на годишните постъпления, се наблюдава намаление на средномесечните постъпления – от 167 847 лв. през 2017 г. на 131 543 лв. през 2018 г., или намалението е с 21,63%".

Освен това тотото не е предоставило "финансиране за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, каквото изискване е предвидено в Закона за хазарта". Одитът изтъква, че причината е липсата на наредба, издадена от министъра на младежта и спорта (Красен Кралев).

Според доклада това действие на Кралев и БСТ не кореспондира с една от основните цели, заложени в Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 г. – 2020 г. - развитие на детско-юношеския спорт и двигателната активност и спорта в системата на предучилищното, училищното и висшето образование. Същеременно "над половината от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт и изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности. По данни на НСИ (...), от общо 2591 училища на територията на страната, едва 697 разполагат с физкултурен салон с минимална площ 800 кв. м., каквито са нормативно определените стандарти. Помещенията за спорт в останалите училища не отговарят на стандартите, а 478 училища са без помещения за спорт".

Сметната палата установява още, че след отчисления на средствата за спорт към министерството на младежта и спорта (ММС) тотализаторът не просто е на загуба, но и намаляват текущите му активи (за 2018 спрямо 2017 г. с 10.79%) и се увеличават текущите пасиви (20.76% през 2018 г.). Заключението е: "Към 31.12.2017 г. стойността на нетния оборотен капитал е 357 000 лв., а към 31.12.2018 г. намалява с 5 262 000 лв. и става отрицателна величина с размер 4 905 000 лв. Това е показател за наличие на съществен и увеличаващ се риск за предприятието при погасяване на текущите си задължения".

Въпреки тези отрицателни баланси тотализаторът е похарчил общо 1.830 млн. лв. за дарения (376 400 лв.) и спонсорства (1 454 400 лв.) за 2017 и 2018 г. Тези пари са били "за сметка на на разходите за издръжка на БСТ". Основна част са отишли за финансиране на различни спортни мероприятия за младежи, организирани от общини и спортни клубове. А също така са давани пари на федерации, треньори и спортисти заради високи постижения. Всички тези харчове са "без предприятието да има финансова възможност за това, което не кореспондира с принципа за икономичност при разходването на публични средства".

БСТ също така е предоставил за безвъзмездно използване на спортното министерство и 5 автомобила, което "не защитава в достатъчна степен интересите на предприятието и не е ефективно, предвид неговите мисия и цели".  

В крайна сметка, според Сметната палата, отговорност за управленските решения носи изп.-директор Дамян Дамянов. Но това въобще не попречи на принципала на БСТ - Красен Кралев, да преназначи Дамянов за консултант на новия УС, респективно на новия изп.-директор Любомир Петров, който е начело от 28 февруари 2020 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата