Медия без
политическа реклама

4-годишните ще ходят в училище, ако наблизо няма детска градина

Депутатите подкрепиха на 1-во четене промените в училищния закон, според които до 20% от часовете в иновативните училища ще могат да са дистанционни

Илияна Кирилова

Със 105 гласа "за", 4-ма "против" и 52-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене в пленарна зала промените в закона за предучилищното и училищното образование. Най-общо те предвиждат задължително предучилищно образование за 4-годишните деца, контрол върху настоятелствата и регламентиране на до 20% дистанционни часове в иновативните училища.

Първоначално МОН смяташе да въведе задължителното предучилищно образование за 4-годишните след 2 години, но според последния вариант това се отлага за след 3 г. До началото на учебната 2023/24 г. общините трябва да са създали необходимите условия за това, като най-големи проблеми се очакват да имат големите градове като София, Варна, Бургас и Пловдив, където местата в детските градини са недостатъчно.

"Децата, които не са започнали рано своята подготовка, имат проблеми в развитието си в училище и проблемите се задълбочават. Те не им позволяват да излязат от кръга на изолацията и бедността. Посещаването на детска градина развива социалните и практическите умения. Предучилищното образование се стреми да подготви децата за училище, като намали дефицитите от семейството. 92% от началните учители подкрепят мярката за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4 годишните. То ще бъде задължително в детска градина, а не в училище с големите. То е определящо за постиженията на децата - колкото повече са посещавали детска градина, толкова по-високи са техните резултати", мотивира промените Галя Захариева от ГЕРБ.

Въпреки че няколко пъти бе обяснявано, че задължителното обучение за 4-годишните ще става само и приротетно в детските градини, текстът, който приеха депутатите, гласи, че децата на 4 г. ще могат да провеждат заниманията си и в училище по изключение - ако в населеното място няма детска градина, в която да се обучават. От МОН обясниха, че вероятно тези случаи ще са много малко. Приет бе и текст, според който по решение на кметовете на общини задължителното обучение за 4-годишните ще може да се осъществява само в детски градини.

Според приетите промени държавата ще подпомага заплащането на такси за ползване на детски градини родителите, които получават социални помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на закона за социално подпомагане и закона за семейни помощи за деца. За целта в бюджета на т.г. са заделени 10 млн.лв. От ДПС се обявиха за премахване на таксите за всички деца, защото според тях именно това би било същинската държавна политика.

От БСП не подкрепиха промените с мотива, че са против задължителността на предучилищното образование за 4-годишните, като според тях трябва да се говори не за образование, а за предучилищна подготовка. "Предучилищното образование е задължително за 5 и 6-годишните деца, но не всички от тях посещават градина. Защо мислим, че същата постановка ще проработи и за 4 годишните?", попита Ирена Анастасова, според която са нужни са осезаеми стимули за включване на всички 4-годишни деца в градините. От "Воля" пък се въздържаха, защото според тях няма условия за въвеждане на мярката.

Друга съществена промяна на закона е регламентирането на обучението в електронна среда - такова ще може да се въвежда при извънредни обстоятелства, когато присъственото обучение е невъзможно, както и по време на грипни ваканции. На първо четене бе прието и предложението на МОН 20% от учебните часове в училище да могат да бъдат дистанционни при желание на школата. Това право обаче ще имат само иновативните училища, и то само за учениците от 5-и до 12-и клас. Ако се налага отделен ученик да отсъства - по болест, например счупен крак, или ако се налага родителите му да пътуват поради лечение в друг град, той също ще има възможност да учи от вкъщи чрез виртуална класна стая, докато учителят преподава в реална класна стая. Възможността за пореден път бе разкритикувана от проф. Иво Христов от БСП, според когото "до 20%" дистанционни часове сега означава "до 50%" след няколко години. "Пътят към Ада е постлан с дистанционно обучение, целта на обучението не е даване на информация, а формиране на личности, което не може да стане с едно кликване на мишката, а чрез социализация", коментира той.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още по темата