Quantcast

Медия без
политическа реклама

Предимството на близнаците за детска градина не е дискриминация

Решението на съда е по жалба на сдружение "Настоящи и бъдещи майки"

Илияна Кирилова

Съществуващото предимство за класиране на близнаци в детските градини на София не е дискриминационно. Не представлява дискриминация и служебната преднина в класирането на деца, чиито братя и сестри вече посещават детското заведение, или при породени деца, с разлика до 2 години. Това реши Административният съд-София град по жалба на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“.

Жалбата бе подадена срещу три от общите критерии (точки 6, 7 и 8 от чл. 18)  в приетата през февруари 2019 г. наредба на Столична община за прием в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища. Те дават по 1 точка предимство за деца с брат и сестра, посещаващи детска градина или училище, за деца-близнаци и за породени деца. Според сдружението ползването на тези критерии поставя в по-благоприятно положение една група деца по два критерия - възраст и положение. Налице е пряко неравно третиране на децата при сравними други обстоятелства, изтъкват от сдружението. Тази практика според организацията противоречи на нормативен акт от по-висока степен - закона за защита от дискриминацията, който забранява изрично въвеждането на ограничения и привилегии в подзаконови нормативни актове.

Съдът е отхвърлил тези твърдения като неоснователни. Съдиите обръщат внимание, че на първо място всички деца се приемат при наличието на свободни места. "Наредбата регламентира три вида критерии - общи, социални и допълнителни - за деца със специални потребности. Логиката е детето да бъде прието възможно най-близо до местоживеенето си, като предимство имат социално уязвимите деца (социален критерий) и деца със специални потребност и заболявания (допълнителен критерий). Оспорените критерии, съгласно които децата от тези групи получават по 1 т. предимство, попадат сред общитe критерии", изтъква съдът. Според него наличието на 1 т. предимство за тези деца не е достатъчно доказателство, че има дискриминация спрямо родители на едно дете или на две деца с по-голяма разлика във възрастта. "Съдът счита, че сравнение може да бъде правено вътре във всяка група деца, но не и между двете групи. Не са равносилни грижите за отглеждането, възпитанието за едно дете или за две деца на една или близка възраст, в какъвто смисъл са мотивите за промените в наредбата", изтъкват съдиите. Нещо повече - при породените деца първото прието не се е ползвало с предимство, пише още съдът. Решението обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Още по темата