Медия без
политическа реклама

Преброяване 2021: Половин милион българи са трудови мигранти

121 235 души работят от вкъщи

02 Дек. 2022Обновена
Ежедневно в София се стичат близо 60 000 души за работа.
БГНЕС
Ежедневно в София се стичат близо 60 000 души за работа.

Различията в заплатите и възможностите за работа по градове и региони превръщат все повече българи в трудови мигранти. Половин милион души пътуват редовно за работа в друго населено място, нерядко и в друга област. Ежедневно работната сила на град София например, който е с пъти по-високи заплати от останалите, се увеличава с 57 752 души, много от тях - от Софийска област и Перник. 176 440 ученици и студенти пътуват до друго населено място, за да учат, сред тях има и деца от началните класове. Ефектите на пандемията обаче все още са налице към есента на миналата година - 121 235 души работят предимно от вкъщи. Това показват данни от Преброяване 2021, огласени днес от Националния статистически институт.

 

Трудова миграция 1975-2021

НСИ събира данни за трудовата миграция от 1975 г. 70-те и 80-те години са период на голяма трудова миграция заради големите промишлени центрове, които поглъщат работна ръка. Нивото от тези години все още не е достигнато, въпреки особеностите на днешната ни икономика, в която шепа области са няколко обиколки пред другите по доходи.

През 1975 г. 622 716 души са пътували ежедневно до друго населено място за работа. За 10 г. този брой се увеличава с още над 20% и през 1985 г. трудовата миграция вече обхваща невероятните 751 654 души. Преходът и опустяването на селата сваля наполовина ежедневната трудова миграция - през 2001 г. трудовите мигранти са 328 762. Оттам нататък обаче започва процес на увеличение - до 402 119 лица през 2011 г. и до 494 719 лица към 7 септември 2021 г. 409 000 от трудовите мигранти днес пътуват пет или повече пъти на седмица. 13 086 души пътуват извън страната, като тук обикновено става дума за редовни пътувания до съседни държави, а не за продължителна емиграция навън. Трудовите мигранти най-често са с по-ниско образование. Най-често пътуват до друго населено място, за да работят, хората от турската и ромската етническа група - съответно 36,4 и 29,9% от самоопределилите се към този етнос.

 

Работа от вкъщи

На другия полюс - хора, които работят предимно от вкъщи, са 121 235 души. Това са предимно млади хора, с високо образование и заети в интелектуален труд и информационни технологии. Една трета от тях са хора на възраст 30-39 г. същият е делът на заетите в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Най-много са в хоум офис в столицата - 10,7% от работещите, Варна - 5,7%, Бургас - 4,3%

 

Посоки

Очаквано, най-много хора пътуват за работа от село към град - 220 000 души или почти половината от всички трудови мигранти. 63 000 обаче пътуват в обратната посока - от град към село. Макар че мнозинството мигранти пътуват в рамките на областта, в която живеят, то 137 023 души или 27,7% от всички трудови мигранти пътуват редовно до друга област. Този дял се увеличава в сравнение с 2011 г., когато е бил 26% от ежедневните мигранти, т.е. все повече хора търсят по-надалеч работа.

Най-висок е относителният дял на трудовите мигранти, пътуващи извън границите на областта, в която живеят, в област Перник (77,2%) и Софийска област (61,8%), което може да се обясни с близостта на тези области до столицата. Най-нисък е този дял в областите Пловдив - 8,9%, и Бургас - 9,6% от трудовите мигранти в областта.

Най-голямо ежедневно нарастване на заетите се наблюдава в област София (столица) - 57 752 души, следват областите Пловдив - 5378, Бургас - 3404, и Варна - 2977 заети лица.

Софийска област и Перник са водещият източник на трудови мигранти към София и през 2011 г., но докато при първата област ситуацията е почти идентична при двете преброявания, то сред перничани изходящият поток се е увеличил с почти 50% за 10 г. Ежедневно броят на заетите в област Перник намалява с 15 024 души заради трудовата миграция - това е т.нар. миграционно салдо, с което статистиците съпоставят двата срещуположни потока на всекидневно напускащите областта и пристигащите в нея с цел работа. През 2011 г. този поток е бил от 10 983 души. Отрицателното салдо за Софийска област е 15 124 души при 15 125 през 2011 г. Разбира се, тук също има увеличение като дял, като се има предвид общото намаление на населението за този период.

 

 

Миграция за учене

Нормалната ситуация е до всяко дете в училищна възраст да има училище, но реалността е друга. 176 440 души или 21,7% от всички ученици и студенти, пътуват до населеното място, в което учат. През 2011 г. 12,9% от учащите пътуват в различно населено място, за да учат.

Любопитно е, че 21 522 лица, или 2,6% от отговорилите на въпроса, са посочили, че учат предимно от вкъщи.

Сред най-малките учащи на възраст до 9 навършени години преобладават децата, които живеят и учат в едно и също населено място - 86,4%. Пътуват, за да учат, 12,8%, а предимно вкъщи учат 0,8% от децата в тази възрастова група. Делът на пътуващите, за да учат, се увеличава с нарастването на възрастта. При децата от 10 до 19 навършени години е 21,7%, а при учащите на възраст 20 - 29 навършени години достига 43,4%, което е нормално за студенти. Те преобладават и при младежите, които учат от вкъщи.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата