Медия без
политическа реклама

Преброяване 2021: Над 1 млн. българи живеят сами

В 23 области всяко второ домакинство се оглавява от човек, който не работи

31 Май 2023Обновена
БГНЕС

Все повече българи живеят сами - в т.нар. едночленни домакинства, семействата с дете под 16-годишна възраст намаляват, а в 23 области над половината домакинства се оглавяват от човек, който не е икономически активен. Тези данни от Преброяване 2021 огласи днес Националният статистически институт.

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5 процентни пункта (от 30.8% на 35.8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121  и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1 процентен пункт.

Увеличението на едночленните домакинства е много любопитно, защото с тях имаше проблеми при предишното преброяване. През 2011 г. статистиката показа огромно увеличение на този вид домакинства - с 263 000 повече спрямо 2001 г. и това беше една от големите новини на Преброяване 2011. 3 години по-късно обаче критичен доклад на НСИ установи, че информацията не е надеждна, тъй като около 166 000 души бяха отчетени като живеещи в страната, без да са реално преброени. На всичкото отгоре всички непреброени лица бяха записани като едночленни домакинства. Въпреки установената грешка, данните нямаше как да се поправят впоследствие.

 

ЕТНОСИ

В 2 303 263 домакинства (87,6%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 189 631 домакинства (7,2%) - към турската етническа група, а в 75 484 домакинства (2,9%) - към ромския етнос. При 27 96З (1,1%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност. Припомняме каква е картината по същия признак за населението (данните отново са от Преброяване 2021):

- българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта;

- към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.;

- към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

Домакинствата, в които главата на домакинството е от българския етнос, се състоят предимно от едно или две лица. Близо половината (49,2%) от домакинствата с глава на домакинството от ромския етнос са многочленни - с четири и повече лица.

 

КОЛЕКТИВНИ ДОМАКИНСТВА

Любопитна информация Преброяване 2021 дава и за нещо, което рядко попада в общественото внимание - колективните домакинства. Това са група лица, които живеят постоянно заедно, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като такива домакинства се преброяват хората, настанени в пансиони, интернати, климатични (оздравителни) училища, домове за деца, възрастни или лица с увреждания, психиатрични клиники, манастири и др. религиозни общности, затвори, възпитателни училища, приюти за бедомни, ученически пансиони.

Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0,4% от населението на страната. В един колектив средно има 27,3 лица. В градовете се намират 63,1% от всички колективни домакинства. Религиозните колективи сред този брой са 73, като основно става дума за манастири.

През периода 2011 - 2021 г. колективните домакинства се увеличават с 20,6%, което основно се дължи на реформите в домовете за деца. Същевременно живеещите в такъв тип домакинство намаляват с 5530 души. Най-големи си остават домовете за стари хора, където преструктурирането предстои - средна численост от 37 души. Най-малки са религиозните колективи - 2,9 души средно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

преброяване 2021

Още по темата