Медия без
политическа реклама

Преброяване 2021: Населението се топи, но жилищата се увеличават

Средностатистическият дом в града е 80 кв.м с по-малко от 3 стаи

15 Юни 2023Обновена
Илияна Кирилова

За 10-те години между двете национални преброявания - 2011 и 2021 г., населението на България се е стопило с 844 781 души. За сметка на това жилищата са се увеличили с 374 305 броя. Закономерно - много от тях са необитавани. Никой не живее в 1 657 741 жилища, или близо 40% от жилищния фонд в страната. Средностатистическото жилище в града е 80 кв.м, с 2,8 стаи. Това показват оповестени днес данни за жилищата в страната - последната важна част от Преброяване 2021. Въпреки че сме вече 2023 г., данните се отнасят към критичния момент на преброяването - 7 септември 2021 г. Преди дни бяха огласени и данните за жилищните сгради.

При 6 519 789 души население на страната към 7 септември 2021 г., жилищата са 4 261 454 броя. Увеличение има и в градовете, и в селата, но в градовете ръстът е много по-голям - 13,3%, а в селата е само 2,5%. Най-много жилища има, разбира се, в София - 755 889, а след столицата следват областите Пловдив с 356 810 жилища,  Бургас - 325 988 и Варна - 279 336. Най-малко жилища са преброени в областите
Разград и Силистра, съответно 59 408 и 58 218. Само в шест области броят на жилищата намалява спрямо 2011 г., като намалението се дължи основно на селата. По-малко жилища има в Разград, Ловеч, Плевен, Габрово, Русе, Ямбол.

Средно на едно жилище се падат по 80,3 кв.м. Малко над половината от жилищата в страната - 52,7%, са с площ до 75 кв.м. Средната площ на едно жилище е почти еднаква в градовете и селата, съответно - 80 и 81 кв.м. Въпреки това трябва да се отбележи, че докато в градовете най-често срещаният случай е на жилище 60 кв.м, то в селата най-често срещаното жилище е с площ 80 кв.м.

Най-нашироко живеят в областите Кърджали - средна площ на едно жилище от 91,4 кв.м, Благоевград - 89,7 кв.м и Смолян - 86,9 кв.м. С най-малка площ разполагат във Враца (72,2 кв.м) и Перник (72,6 кв.м).

Средно на едно жилище се падат по три стаи. В градовете средният брой стаи в едно жилище е 2,8, а в селата 3,5. Областите с най-висок среден брой стаи са Кърджали (3,7) и Благоевград, Пазарджик, Разград и Ловеч (по 3,4), а тези с най-нисък - Бургас (2,8) и София (2,6).

 

Ток, вода и канализация

Към 7 септември 2021 г. електрифицирани са 98.9% от жилищата в страната. Това всъщност е повече отколкото при Преброяване 2011, когато като електрифицирани са преброени 99,98% от жилищата. Главно става дума за примитивни къщи, които се намират в махали в труднодостъпни планински места, т.е. можем да очакваме, че негативното развитие се дължи на междувременно изоставени сгради в пустеещи села и махали.

Жилищата с водопровод са 3 937 052, или 92,4% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 96,8%, а в селата - 82,9%. Водопровод в сградата, но извън жилището имат 1,1% от жилищата в градовете и 4,1% от жилищата в селата. Нямат достъп до водопроводната мрежа 1,3% от жилищата в градовете и 5,6% от жилищата в селата.

С обществената канализация са свързани 2 922 434 жилища, или 70,2% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 92,4%, докато в селата е значително по-нисък - 22,9%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни, септични или попивни ями), разполагат 6,3% от жилищата в градовете и 69,5% от жилищата в селата. Без канализация са 1,3% от жилищата в градовете и 7,6% от жилищата в селата.

В Средновековието - едновременно без ток, вода и канализация, са 34 590 жилища. Те се намират основно в селата, като най-висок е делът им в областите Кърджали (3,2%), Враца (2,2%) и Ямбол - 2,1%.

 

Празни домове

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1% от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете - 74,4%. Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38,9%. За сравнение, през 2011 г. необитавани са били 1 220 416 жилища, показва сравнение на "Сега" с данните от предишните преброявания. Съвсем различна е била картината през 2001 г. - обитаваните жилища в градовете са били 83,2%, а в селата - 65,8%. В регионален аспект за 2021 г. най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55,4%), Бургас (53,7%) и Перник (53,6), а най-нисък е в София - 30,3%, и област Пловдив - 31,1%.

 

Саниране

Бургас е шампион по саниране. Изцяло саниран там е почти половината от жилищния фонд - 47%. Следват областите Варна - 35,6% и София - 34,8% от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9,2%), Видин (10%) и Ловеч (10,3%).

 

Достъпна среда

Хората с увреждания продължават да бъдат заложник на недостъпната среда у нас. 82,4% от жилищата у нас все още нямат нито едно съоръжение, необходимо за самостоятелна мобилност на хора с двигателни и др. затруднения.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

преброяване 2021

Още по темата