Медия без
политическа реклама

Всяко пето семейство у нас е само с един родител

Броят на българите, които отглеждат сами децата си се е увеличил почти три пъти за 37 г.

05 Юли 2023Обновена
Pixabay

Класическото българско семейство остава двама родители с деца, но за 37 г. делът на хората, които сами отглеждат децата си, се е увеличил почти три пъти. В съзвучие с намаляването на населението - само между двете последни преброявания губим 844 781 души, семействата също намаляват, като в периода 2011-2021 г. е най-голямото намаление от 1965 г. насам, откогато се наблюдава тази категория. Това показват данни от Преброяване 2021, оповестени от Националния статистически институт.

Към 7 септември 2021 г. семействата в България са 1 865 132 - с над четвърт милион по-малко в сравнение с 2011 г. (12,2%). Броят им расте до 1985 г., когато страната ни достига демографския си пик, след което започва да намалява - общо с 834 823, или с 2 967 726 души. 73% от семействата (1 361 711) живеят в градовете, а 27% (503 421) - в селата.

В преброяванията домакинство и семейство са две различни категории. В случая данните се отнасят до т.нар. нуклеарно семейство, в което има поне две лица, свързани помежду си с определена степен на родство. За разлика от биологичното семейство, обхващащо цялото потомство на съпрузите, към нуклеарното семейство се отнасят само деца, които нямат свое семейство и които живеят заедно с родителите си независимо от възрастта им.

Най-голям е броят на семействата, съставени от двама съпрузи/партньори с деца - 767 627. Семействата от двама съпрузи/партньори без деца са 688 760, а семействата, съставени от един родител с деца - 408 745. Пълните нуклеарни семейства значително намаляват в периода 1985-2021 г. - относителният им дял пада от 54,7% на 50,8% през 2001 г. и достига 41,2% през 2021 г. Делът на семействата от двама партньори без деца остава почти без промяна (в тази категория влизат не само семейства, които никога не са имали деца, но и тези, чиито деца са се отделили).

Най-интересната динамика е при самотните родители. През 1985 г. те са едва 7,7% от семействата, а днес са 21,9% - с други думи, във всяко пето семейство у нас децата се отглеждат от един родител. Майките с деца са 74,4% от всички семейства от един родител с деца, а в 25,6% от семействата бащата сам отглежда децата си.

С най-голям относителен дял на семействата от един родител с деца е София - 25,5% от всички семейства. Най-малък е делът на семействата, съставени от един родител с деца, в областите Смолян (15,2%) и Кърджали (17%).

Когато се анализира юридическото семейно положение на самотните родители, преброяванията показват други любопитни щрихи - неженените самотни родители с деца са били 4762 през 1985 г., а през 2021 г. са 92 247. Семействата на овдовелите родители с деца също се увеличават и през 2021 г. те са 40,2% от всички непълни нуклеарни семейства. Броят на семействата, съставени от един родител, който юридически се води в брак, но фактически сам отглежда децата си, се увеличава почти през целия период 1985 – 2021 г. Между последните две преброявания тези семейства нарастват с 8049 броя и към 7 септември 2021 г. относителният им дял от всички непълни семейства е 13.4%. За сметка на това броят на семействата, в които един разведен родител отглежда децата, намалява и те са 23,9% от всички семейства от този тип (само един родител с деца).

 

В семейство, но без брак

Съжителството без брак на семейни начала придобива разпространение у нас през последните 30-35 години. Между последните две преброявания броят на тези семейства се увеличава с 34 698 и през 2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591 (17,4%) от всички семейства в страната.

 

Българското семейство - най-често от двама души

През периода 1965 – 2021 г. преобладават двучленните семейства. Техният брой нараства до 2011 г., когато достига 1 053 471 (54,8%). Между последните две преброявания двучленните семейства намаляват до 1 002 858 (53,8%) през 2021 г. Броят и относителният дял на тричленните семейства варира между преброяванията и през 2021 г. тричленни са 532 743 (28,6%) от всички семейства в страната.

Тук любопитно е какво става със семейството, което винаги сме възприемали за стандарт - двама родители с две деца. От 1965 г. досега четиричленните винаги са били по-малко от тричленните, но през 1985 г. двете категории са почти равни - 26,3% са тричленните, 26,2% - тези с двама родители и две деца. След това обаче четиричленните стават все по-голяма рядкост - днес тричленни са 28,6% от семействата, а четиричленни - едва 15,6% (291 185).

Стремително намаляват и многодетните семейства - с петима и повече членове. През 1965 г. те са били 6,5%, а днес са на изчезване - 2,1% (38 346).

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

преброяване 2021

Още по темата