Медия без
политическа реклама

За 10 г. в София са построени близо 17 000 жилищни сгради

Все повече жилища стоят необитавани, показа Преброяване 2021

08 Юни 2023
Илияна Кирилова

16 899 нови жилищни сгради са се появили в София за 10-те години между последните две национални преброявания, показват данни от Преброяване 2021 г., оповестени днес от Националния статистически институт. Това е увеличение на жилищните сгради в столицата с 16,6% - абсолютен рекорд за страната. В София към критичния момент на преброяването - 7 септември 2021 г., има 118 595 жилищни сгради, като тук влизат и еднофамилните къщи, и жилищните блокове и кооперации.

На второ място по ръст изненадващо е област Благоевград, която е с най-ниската средна заплата в страната. Там жилищните сгради са се увеличили с 6634 (8,4%) и към септември 2021 г. са 85 736 броя. След това идват Бургас и Варна - закономерно на фона на Бетономорие, като с почти същия ръст е и област Смолян. В област Варна има 105 147 сгради, със 7902 повече спрямо 2011 г. (8,1%). В област Бургас са 109 037, ръст от 7,7% или 7778 нови сгради в сравнение с 2011 г.

Жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са 2 123 142. В периода между двете преброявания броят им се е увеличил с 62 397, или с 3%. Като се има предвид демографската ни катастрофа и намалялото за това време население обаче, много от тези жилища стоят необитавани. Обитавани са едва 54,3% от всички жилищни сгради - 1 152 978. В градовете се обитават 64,9% от сградите, а в селата - 47,6%. Делът на обитаваните сгради намалява и в градовете, и в селата - през 2011 г. процентите са били съответно 83,7 и 66,8. Сградата се счита за обитавана, когато в нея постоянно живее поне едно домакинство или лице.

Най-големият жилищен фонд остава в област Пловдив - 157 403 сгради, или 7,4% от жилищния сграден фонд в страната. Следва област София - 141 638, или 6,7% от общия жилищен фонд, и София (столица) - 118 595, или 5,6%. Най-малко са жилищните сгради в областите Смолян - 38 729, Силистра - 39 546, и Ямбол - 40 985.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата