Медия без
политическа реклама

Бедни семейства могат да поучат безлихвен заем за ремонт

Хабитат България
Един от финансираните обекти в Ракитово.

„Хабитат България“ в сътрудничество с местни нестопански организации е успяла да подобри жилищните условия на над 200 български семейства в 6 региона на страната в рамките на проектът CODE HOUSING – общностно развитие и жилищна подкрепа за уязвими групи. Партньорските организации са предоставили 168 заема на обща стойност 156 500 лв., като всяка организация разполага с 20 000 лв. жилищен фонд. Заемите са в размер до 1200 лв. и могат да се използват за ремонт на покрив, санитарни възли, стаи и др., а връщането на заема се извършва в 12-месечен срок без лихви.

През 2023 г. са подобрени жилищните условия на 222 семейства и 213 деца. Микрофинансирането е устойчив модел на подпомагане, тъй като не поставя бенефициените в положение на пасивно получаване на услуги и помощи. Вместо това семействата, възползвали се от заема, трябва да го върнат, ако искат да участват в програмата втори път. Изплащането става по схема, съобразена с техните доходи и семейна ситуация.

Върнатите средства отиват във Фонда за жилищни подобрения и могат да се използват за дофинансиране на вече започнали ремонти. Освен материална помощ, семействата могат да се включат и в обучителни семинари на теми като „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището: подобряване на условията в дома – проблеми и решения“, „Енергийна ефективност на жилището“. Миналата година са били проведени 9 обучения със 165 участници.

"Хабитат България" финансира и местни проектни инициативи до 5000 лв., насочени към подобряване на условията за живот в кварталите, намаляване на енергийната бедност, подобряване на инфраструктурата и качеството на въздуха. В началото на 2024 г. ще бъдат обновени две площадки за игра в с. Голямо Ново, Търговище и кв. „Изток“, Кюстендил.

В община Търговище през последната година са отпуснати 38 заема на обща стойност над 36 000 лв. Същата сума е била инвестирана и в Ботевград, като това е подобрило условията за живеене на 48 семейства. В Бургас през последните осем месеца са отпуснати 24 заема на обща стойност 23 600 лв.
Три квартала също са получили финансиране за подобряване на жилищните условия. Това са кв. „Запад“ в Ракитово със 17 безлихвени заема на обща стойност 15 400 лв., кв. „Изток“, Кюстендил с 23 заема на обща стойност 20 000 лв., и кв. „Надежда“, Сливен с 26 заема на обща стойност 24 900 лв.
В пет от шестте области най-често парите са използвани за вътрешни ремонти, следвани от ремонти на покриви и санитарни възли. В Сливен 42% от заемите са отишли за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Ключови думи:

жилища

Още по темата