Quantcast

Медия без
политическа реклама

Пловдив настига София по новопостроени жилища

07 Ноем. 2022
Илияна Кирилова

Пловдив изпреварва София по новопостроени и въведени в експлоатация жилищни сгради.

Данните на НСИ за третото тримесечие на 2022 г. показват, че в област Пловдив са въведени най-много жилищни сгради в експлоатация - 196, с 581 жилища в тях. В София за това тримесечие новопостроените сгради са 170, но броят на жилищата в тях е с много повече жилища - 1 493. На трето място се нарежда Бургас със 141 сгради и 553 жилища в тях.

Бумът в строителството продължава. Въведените в експлоатация жилищни сгради за третото тримесечие са 1316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо същия период за 2021 г. ръстът за сградите е 53.4%, приблизително толкова се отчита и за жилищата в тях - 52.8%.

Основно това са стоманобетонни конструкции, а тухлените стради са под 20%. Прави впечатление, че най-голям е относителният дял на новопостроените къщи, влязли в експлоатация (79.0%), докато жилищните кооперации са 15.4%. 

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява - от 97.2 кв.м през третото тримесечие на 2021 г. на 94.4 кв.м през същото тримесечие на 2022 г. Най-голяма средна полезна площ в новопостроените жилища е регистрирана в Силистра - 218.7 кв.м, и в Смолян - 172.3 кв.м.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г.

Още по темата