Медия без
политическа реклама

Администрацията вече няма да може да иска удостоверения

Фишове ще могат да се връчват и по интернет, а електронният подпис няма да е необходим за е-услуги

Прословутото мото "на едно гише" в много случаи трябва да стане "на нито едно гише".
БГНЕС
Прословутото мото "на едно гише" в много случаи трябва да стане "на нито едно гише".

Куп важни облекчения в администрацията се доближиха до финалната права, след като миналата седмица комисията по електронно управление прие на второ четене промени в едноименния закон. За тях се говори от миналата година, но заради падането на редовното правителство не стигна време да се задвижат до край.

Новите текстове предвиждат най-сетне да отидат в историята вездесъщите удостоверения, които сега, както казва идеологът на промените Божидар Божанов (ПП-ДБ), ни превръщат в куриери на администрацията. Освен това те разширяват възможността да се ползват електронни услуги без квалифициран електронен подпис. Фишове, актове и наказателни постановления ще можем да получаваме и онлайн през системата за сигурно електронно връчване. Чиновниците пък няма да могат да ни задължават да слагаме стикери с данни, които са вписани в регистър.

Удостоверения и сега в много случаи не би следвало да се изискват, но различните ведомства често се оправдават със специалните закони, по които се водят и които все още изобилстват с изрични изисквания за предоставяне на удостоверения. За да се реши този проблем, в закона за електронно управление депутатите приравняват служебното събиране на информация с предоставяне на удостоверение от заявителя. За целта в него се дописва, че "задължението за представяне или доказване на данни от страна на заявител на административна услуга се смята за спазено, когато доставчикът на административната услуга събира данните".

По същата логика се въвежда и забрана за въвеждане с подзаконов акт (например наредба) на стикери и други физически носители на данни за обекти, които са вписани в регистър. Така например ще отпадне стикерът за годишен технически преглед. Това облекчение обаче е с отложено влизане в сила от 31 март 2024 г. - срок, който може да се отложи и още, ако правителството успее да договори отсрочка с ЕК (тези промени са наш ангажимент към Плана за възстановяване и развитие).

Спорове в комисията донякъде предизвика текстът, с който отпада изискването за квалифициран електронен подпис - възраженията бяха от страна на доставчиците на такива услуги, но депутатите не ги приеха. Според тази промяна заявление за електронна административна услуга от физическо лице, подадено след като заявителят е идентифициран с едно от допустимите средства за електронна идентификация, се смята за подписано. Това на практика би следвало да означава, че ПИК на НАП или ПИК на НОИ биха били достатъчни, за да се приеме едно заявление за подписано. Както "Сега" писа, това и сега е валидно за някои услуги, например кандидатстването за еднократни помощи за ученици и за европейска здравноосигурителна карта.

Европейска здравноосигурителна карта, заявления за помощи и още много други документи могат да се подават по изцяло електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис за това.

Промени в два закона правят възможно и връчването на фишове, актове и наказателни постановления по електронен път, в отсъствието на нарушителя. Това обаче ще става само при условие, че потребителят е дал съгласие за това в системата за сигурно електронно връчване. Тази възможност също е с отложено влизане в сила - от 31 март 2024 г. Допълнителни промени в закона за административните нарушения и наказания предвиждат в тези случаи длъжностното лице да може да състави акта за установяване на административно нарушение въз основа на официални документи в отсъствие на нарушителя като електронен документ, подписан от съставителя с квалифициран електронен подпис. След като нарушителят получи фиша си, от него няма да се изисква да го подписва и изпраща на наказващия орган.

Както е известно, у нас има огромен проблем с връчването и събираемостта на глобите по електронните фишове от МВР. Данни, предоставени на Божанов преди два месеца, показват, че от 1 163 985 електронни фиша през 2022 г., 421 395 са останали невръчени, а 536 577 са с неплатена глоба. По повод същия проблем в закона за държавния бюджет за 2023 г. бяха промушени промени, които скандализираха бизнеса с добавената възможност фишовете да се връчват и през работодателя.

В безсилието си да се справи със събирането на глобите за нарушения по пътищата МВР опря до работодателите. От министерството са решили да натоварят шефовете на фирми със задачата по връчване на фишове и наказателни постановления.

Електронните административни услуги ще са задължително с по-ниска такса от предоставянето на същата услуга на гише.

Още по темата