Медия без
политическа реклама

НОИ пусна портал за е-услуги

В него може да се влиза и с ПИК на НАП

25 Март 2024
Илияна Димитрова

Националният осигурителен институт внедри Единен портал за електронни услуги, който обединява всички съществуващи платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания, съобщиха от института. Порталът е интегриран с централизираните системи „е-Автентикация“ и „Система за сигурно електронно връчване“, поддържани от Министерството на електронното управление и в него може да се влиза с ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас. Системата предоставя възможност осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите с влизане само от едно място да заявяват широк набор от електронни услуги, организирани в пълен каталог на услугите.

Потребителите, идентифицирали се успешно през централизираната система „е-Автентикация“, получават достъп до т. нар. „Електронно осигурително досие“, в което са включени три отделни компонента – „Електронно осигурително досие за пенсия“, „Електронно социалноосигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица“ и Електронно социалноосигурително досие за осигурители.

Някои услуги обаче все още са достъпни само с ПИК на НОИ, например изчисляването на прогнозна пенсия.

Към момента порталът e достъпен от рубриката „Е-услуги и справки“ на интернет страницата на НОИ, в която се намират и отделните входове на всички електронни услуги на института. За де се осигури плавен преход в обслужването на потребителите цялото съдържание на страницата е запазено непроменено. Предвижда се впоследствие порталът да замени изцяло тази потребителска секция на сайта, обясняват от института.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата