Медия без
политическа реклама

Отпадат още десетки удостоверения и свидетелства

МВР се размина с депутатите за стикерите по автомобилите

БГНЕС

Въпреки че борбата с бумащината не е от вчера, тепърва ще трябва да променим още 102 закона, за да извадим от тях излишни изисквания към бизнеса и гражданите и да ускорим работата на администрацията. Законите са записани в пореден план за намаляване на административната тежест. В него се обещава отпадане на документи, което и друг път ни е обещавано, намаляване на срокове и повече използване на регистрите, водени от администрацията. Някои от тези цели обаче на теория трябва да са вече изпълнени, а в други има противоречащи си намерения на различни ведомства.

В плана например за n-ти път се обещава да се премахне един от омразните стикери, които трябва да се лепят на стъклото на автомобила - за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Стикерът ще отпадне, защото е въведено задължение водачът да носи съответния документ, доказващ обстоятелството, обясняват от МВР. Това трябва да стане с промяна в закона за движение по пътищата, като занапред в него ще махне изискването за стикера, но ще остане това да се носи контролен талон към знака за "Гражданска отговорност".

Вече няколко месеца обаче в парламента отлежава друг проект с промени в същия закон, в който депутатите са доста по-щедри с облекченията - те предлагат да отпадне изискването да се носи документ за годишен технически преглед и въобще да отпадне контролният талон към знака за "Гражданска отговорност". Транспортната комисия в НС не е затрупана от законопроекти, но въпреки това вече четвърти месец не намира воля да започне гледането на тези промени. В посока изцяло отпадане на същото изискване е и един от коментарите към плана. "Изменението сега запазва задължението за носене на картонче, което противоречи на мярката", посочва гражданинът.

Планът отново съдържа много изменения, които трябва да изпратят в историята документи, превърнали се в символ на излишната административна тежест. С промени в закона за съдебната власт например министерството на правосъдието предлага служебно да се прави проверка на данни за лица, събития и обекти от единната информационна система за противодействие на престъпността, както и да предоставя информация за наличие на юридическа правоспособност (но само придобита след 1 януари 2011 г.). Сега документ за юридическа правоспособност се изисква в 11 закона, а удостоверение за липсата на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер - в 10. Преди 7 години Бойко Борисов обяви война на свидетелството за съдимост, и ако се вярва на справките, то тя е била почти спечелена - сега го има в 10 закона, а тогава беше в 68.

Сериозно облекчение ще дойде и от кадастъра. Сега от него по много поводи трябва да се вадят скици, схеми, извлечения от кадастралните карти, копия и пр. - изискват ги цели девет закона. МРРБ предлага занапред тези документи да се предоставят служебно като вътрешна услуга между ведомствата. Справка за психиатричен отчет също ще се прави служебно. Сега тя се изисква при разрешително за оръжие, осиновяване, сделки с имоти.

Голяма революция се готви от МОН в закона за висшето образование - в него ще се запише, че когато с нормативен акт се изисква диплома за висше, тя ще се предоставя служебно от министерството. Това ще е възможно за дипломи, издадени след 1 януари 2012 г. Със същия закон ще се измени и законът за предучилищното и училищно образование, като служебно ще се предоставят данни за дипломи за средно образование, издадени след 1 януари 2007 г., и за свидетелства за основно образование, издадени след 1 юни 2009 г. Това на теория би следвало да означава, че вече няма да носим дипломата си при шофьорски курс например, а автомобилната администрация ще я проверява служебно от МОН.

За разлика от други подобни планове, този е любопитен с това, че почти всички министерства са записали директно нормативните промени, които предлагат. Проблемът е, че срокове за въвеждането им няма, като обяснението е, че ще се ползват други промени като ракета носител по графика на законодателната програма на МС или когато се отварят закони по други по-съществени причини.

 

Само в БАБХ има 78 регистъра

От някои предложения се вижда до какви висоти е стигнала бюрокрацията у нас. Само агенцията по храните например води 78 регистъра. Струпване от пет регистъра има по отношение на ветеринарномедицинските продукти. Почти същата навалица е и при млякото. Гора от регистри е израсла и около културните ни ценности - имаме регистри на музеите, на движимите ценности национално богатство, на подземните културни ценности, на техническите средства за проучването им, на самите разрешения за проучвания и т.н. Имаме едновременно и регистър на лица, които извършват търговска дейност с културни ценности, и регистър на търговците, които имат издадено разрешение за тръжна дейност с културни ценности.

Подобен проблем имат и зоопарковете. Те се регистрират в агенцията по храните по "животновъдна" линия, а по линия на биоразнообразието се лицензират в МОСВ. На едното място обаче са зоопаркове, а на другото - зоологически градини. След като двете ведомства не са открили разлики между двете понятия, сега ще трябва да се разберат как да се премахне двойната работа, става ясно от плана.

 

Изхвърлят и "молбата" от законите

Някои министерства тепърва ще правят и "езикова" реформа, за да заменят остарялото "молба" с по-съвременното заявление. С такива промени се ангажират министерствата на земеделието, на транспорта, на икономиката, на околната среда, на регионалното развитие и на културата. Част от законите пък ще се променят от две министерства - така е например при закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, където наред с облекченията ще се въведе условие пиротехника да не се ползва в часовете за почивка. Тук промени ще творят МВР и министерството на икономиката.

 

Обезщетения ще се наследяват без удостоверение

Заради новите текстове в закона за е-управлението в последните дни социалното министерство предложи промени в три социални наредби. С две от тях ще се освободят наследниците от задължението да предоставят удостоверение за наследници, когато им се прехвърлят обезщетения от НОИ, останали неползвани от техен починал роднина. За целта се променят наредбите за отпускане на обезщетения от НОИ. С третата наредба се премахват някои изисквани документи при кандидатстване за пари от фонда за гарантиране вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя. Сега например останалият без работа човек трябваше да подава към заявлението си за финансиране от фонда справка за дължимите заплати, въпреки че същата справка се подава и от работодателя.

 

102 закона не стигат

Планът се радва на доста динамична обратна връзка при общественото обсъждане. Двама души например предлагат да отпадне честото изискване на документи, че дадено лице няма непогасени публични вземания. За да се докаже това обстоятелство е необходимо съответното лице да се снабди най-малко с 3 удостоверения от три администрации, защото тези удостоверения се издават от НАП за дължими данъци и осигуровки, Агенция "Митници" за мита и акцизи и отдел по общинските приходи на съответната община за общински вземания, пише той.

 

Още по темата