Медия без
политическа реклама

НОИ няма да иска удостоверение за наследници и при пенсиите

22 Февр. 2024
Илияна Димитрова

Удостоверението за наследници отпада от още една важна процедура - кандидатстването за наследствена пенсия. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите, публикувани от социалното министерство за обществено обсъждане. Освен това се записва, че документите, които се издават от общините или кметствата за преценка на пенсионни права, ще се изискват от НОИ по служебен път. Така например ако родителите наследяват свое дете, сега трябва да представят документ, удостоверяващ, че са родители - удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината. Занапред само при необходимост ще трябва да се представя удостоверение за раждане или съдебно решение.

Аналогични промени вече бяха предложени в две други наредби, свързани с плащания от държавното обществено осигуряване - обезщетенията за безработица, майчинство и др. Всички те се дължат на новите текстове в закона за електронното управление, с които се въведе изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата, да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Вместо това, административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър.

Срокът на общественото обсъждане е 22 март, а облекченията трябва да влязат в сила от 31 март.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата