Медия без
политическа реклама

ГЕРБ предлага и кметовете да глобяват за нарушения на пътя

70% от приходите от санкции да влизат в общинските бюджети, предвиждат промени в Закона за движение по пътищата

03 Май 2023
МВР и пътна полиция изнемогват, а кметовете така и така са стопани на общинските пътища, може да действат заедно, се посочва в мотивите на законопроекта.
Илияна Кирилова
МВР и пътна полиция изнемогват, а кметовете така и така са стопани на общинските пътища, може да действат заедно, се посочва в мотивите на законопроекта.

Кметовете и общинските власти като стопани на общинските пътища и улиците в населените места трябва да имат правомощия да контролират правилата за движение и да санционират нарушителите. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, внесени от депутати от ГЕРБ, които смятат, че трябва да се търсят нови алтернативни решения за подобряване на пътнотранспортната безопасност в страната.

Сред вносителите са и бившите министри на вътрешните работи Младен Маринов и Христо Терзийски. Според тях МВР изнемогва с контрола по пътищата, затова той може да стане по-ефективен, ако се дадат правомощия на кметовете и на общините също да използат технически средства за автоматично записване на пътните нарушения, както и да издават електронни фишове в рамките на населените места, където преобладаващо се случвали пътни инциденти с жертви и ранени - 67% от всички ПТП.

В мотивите на законопроекта се описва, че и в момента на кметовете е вменено да управляват общински пътища като под това се разбира да полагат грижи за тях, да набелязват мерки за подобряване на безопасността на движението по тях и пр. 

За да може да следят обаче за спазването на скоростните режими и други правила за движение на пътищата в рамките на населените места е необходимо да се даде законова възможност общинските власти, които са стопаните на пътя, да осъществяват контрол чрез камери и автоматизирани системи и да издават електронни фишове за нарушения, респективно да събират глоби като 70% от тях остават в общинските бюджети.

Според вносителите по този начин значително ще се повиши ефективността на контрола и ще подобри безопасността по пътищата в населените места. МВР и пътна полиция ще продължат да изпълняват задълженията си, но ще се осигури и по-голям ресурс за провеждане на ефективен пътен контрол.

РЕАКЦИЯ

От Института за пътна безопасност веднага реагираха остро на законопроекта на ГЕРБ и видяха връзка с предстоящите местни избори.

Според експертите възможността кметовете да изграждат паралелни структури за контрол за движението по пътищата, в това число да поставят и управляват собствени автоматизирани технически средства и системи и чрез тях да установяват и налагат наказания, няма да доведе до подобряване на спазването на правилата за движение.

"Създава се икономическа изгода за общините да издават електронни фишове и да събират глоби. По своята същност контролната дейност не бива и не е правилно да води до приходи за бюджета на съответния контролен орган, тъй като е предпоставка за конфликт на интереси и генериране на корупционен натиск", се казва в становище на ИПБ. От там уточнят, че в момента санкциите от издаваните от МВР електронни фишове и наказателни постановления отиват във Фонда за безопасност на движението по пътищата.

Предложението 70% от глобите да се предоставят на бюджета на съответната община ще доведе до два проблема, смятат от ИПБ. Първо, парите от глоби ще са безотчетни, т.е. няма да се събират целево, ще се разходват наравно с всички постъпления и ще са на едно ниво с приходите от данъците, като значимост. Второ, не става ясно как точно ще си плаща задължението нарушителят по една сметка или две отделни. По-вероятно е да се реализира втората възможност, която може да доведе до объркване, тъй като общините са 265 и всяка има собствена сметка. Какво ще стане в случай, че общината смени обложващата си банка след връчване на ЕФ, не е ясно.

Недостатък е и начинът, по който ще се връчват фишовете. "Вместо чрез електронно известяване и предоставяне на цялата преписка през Системата за сигурно електронно връчване, се залага на доказано неефективния подход за връчване на място и на „късмет", се казва в становището на ИПБ.

Трудно би могло да се приеме, че допълнителните контролни правомощия няма да доведат до тежест върху работата на общините, както твърдят вносителите.  Още по-невярно е да се твърди, че закупуването и монтирането на камери и други технически средства не води до тежест на бюджета. Дори общините, които вече притежават изградени автоматизирани системи ще трябва да отделят средства за ежегоден метрологичен и технически контрол.

Тези предложения са поредните кръпки на парче и в годината на местните избори са поредния инструмент за евтин политически PR, смятат от Института за пътна безопасност и настояват за отпор на всички институции и неправетилствения сектор срещу тези законови промени.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата