Медия без
политическа реклама

Правителството предложи и 17-годишните да може да шофират

Те ще правят това с придружител, предвижда приет от МС проект за промени в закона за движение по пътищата

03 Апр. 2024
Министерски съвет
БГНЕС
Министерски съвет

Кабинетът предлага и 17-годишните да могат да вземат книжки и да могат да шофират, но задължително с придружител. Това става ясно от решение на Министерски съвет, с което е приет и изпратен към парламента проект за промени в закона за движение по пътищата (ЗДвП)

"С цел изграждане на навици за безопасно управление е предложена възможността водачи, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител", пишат от правителството. На практика те искат да вкарат в българското законодателство, което Европейската комисия се опитва да приложи на територията на целия ЕС.

Според българското правителство, неговия проект за промени предвижда мерки, чиято водеща цел е повишаване на безопасността и полагането на основи на тенденция за трайно намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия. "В този смисъл фокус е поставен върху увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, както и ограничаване на усещането за безнаказаност у нарушителите", посочват от МС.

Законопроектът обхваща регламентация на стойностите на максимално разрешената скорост във и извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории моторни превозни средства, както и уреждане на зони в населените места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 км/час за всички превозни средства. От друга страна, за подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни работи, тежки пътни инциденти и други аварийни събития са въведени и конкретни задължения към стопаните на пътя.

Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения, извършени с представеното за преглед превозно средство, разказват още от правителството.

Предвидени са и нови принудителни административни мерки – временно отнемане на шофьорската книжка до решаване на въпроса за отговорността за всички нарушения, които законът наказва с отнемане на свидетелството за управление. Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишаване от право на управление на МПС, така и на размера на глобите.

На база на данните за възникналите на годишна база пожари в пътни превозни средства - приблизително 25% от регистрираните пожари със загуби - е създадено изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители. Регламентирани са и всички случаи на прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, като се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Предвид уреждането на законово ниво на част от разпоредбите от ППЗДвП е предложено да се създадат предпоставки за отмяна на досегашния Правилник за прилагане на закона.

Още по темата