Медия без
политическа реклама

Още 40 причини да обичаме своята столица

Виктор Топалов ни води на литературна разходка из стара София

Кварталът на писателите: Пътеводител на бохемска София“, Виктор Топалов

издателство „Orange Books“

Виктор Топалов от „Бохемска София“ отново ни качва на машината на времето, за да ни отведе повече от столетие назад, да отвори вратите на старите къщи и да ни покани на гости у големите български писатели, живели в столицата през ХХ век.

Това са 40 истории за литераторите и за местата, където те са писали, сдружавали са се, забавлявали са се и неусетно са съграждали съвременна България. Постепенно, къща по къща и улица по улица, ние потъваме в атмосферата на един отминал свят. Това е мозайка от малки частни истории, които създават голям, триизмерен, жив образ. Големите имена от читанките тук са поставени в различен контекст – не като класици, пристиснати зад стъклото на музейна витрина, а в движение, с техните влюбвания, несполуки, семейни перипетии и амбиции. Разбираме кои са били приятели и кои не са можели да се гледат. Научаваме за черти от характера, които няма как да научим от другаде – например колко търпеливи домакини са били Никола Вапцаров и жена му, дори когато гостите са прекалявали с гостоприемството им. Виждаме Мара Белчева не като икона и светица, а като жена, която се смее, работи, намира нови приятели и живее пълноценно, десет години след като Пенчо Славейков си е отишъл. Надникваме в заключения зад няколко ключалки и вериги апартамент на Яна Язова. Дворове с овошки, калдъръмени улички със старите и новите им имена, питейни заведения и редакции на вестници…

След като прочетем тази книга, няма как да не променим отношението си и към литературата, и към писателите, и към самия град. На няколко пресечки, по които сме минавали неведнъж, изведнъж заедно с нас тръгват сенките на нашите предци, и това създава усещане за приемственост. За наследство, което ни е дадено, за да го обичаме и да го пазим.

Съставянето на тези документален сборник с истории от други времена е плод на упорити целенасочени изследвания, в щастлива комбинация с талант на разказвач. Събрано е огромно количество информация, а след това е направен подбор на най-значимото, така че за всеки писател са синтезирани по две-три страници. Цитирани са изключително много източници от различен характер, а книгата звучи цялостно; различните гласове се сливат в един хармоничен разказ за града, който заслужава обичта ни.

Оформлението също се отличава с блестящия си стил. Вместо снимки са добавени нарисувани портрети; карта, на която се вижда всяка конкретна къщи с улица и номер; пресечки и площади. Има и рисунки на различни предмети, характерни за епохата, за мястото или за човека, за когото в момента става дума. Перлена огърлица, юзче за ракия, прозорче или пък бюро, затрупано с книги и ръкописи.. разкриват късчета от бита, а също и от духа на онази епоха.

Книга, съставена добросъвестно и излъчваща интелигентност, уважение и обич към старините. Справочник за миналото на София, за литературната история на България, но и учебник по действено, животворящо родолюбие.

Последвайте ни и в google news бутон