Медия без
политическа реклама

БСП поиска пенсионните фондове да покриват и инфлацията

Левицата подкрепи искането на КФН инвестиционната такса върху парите за втора пенсия да е върху доходността

БГНЕС
Вносители на законопроекта са Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова.

Първите предложения за промени преди второто четене на законопроекта, с който се регламентира фазата на изплащане на парите от универсалните фондове, вече са факт - внесе ги БСП. Срокът за това изтича утре, след като бе удължаван на два пъти заради разбиващото становище на КФН по проекта, който се обсъжда три години и бе внесен от правителството в последния възможен момент.

Депутатите на "Коалиция за България" предлагат няколко ключови изменения. Първото предложение е човек да може да се прехвърли в НОИ до последния момент преди пенсионирането си. Предложението на правителството е сегашният 5-годишен срок да се отложи за 2038 г., като дотогава плавно се увеличава. Искането човек да може до последно да се прехвърля в НОИ се споделя и от пенсионните дружества, тъй като по този начин всички негативи на фазата на изплащане остават в държавното обществено осигуряване, а те разполагат със средствата по партидите възможно най-дълго. Официалният аргумент за подобно предложение е, че само при пенсионирането човек може да направи истински информиран избор къде да прехвърли парите си.

БСП предлага и допълнителна защита за натрупаните средства в партидите при прехвърлянето в сребърния фонд - сега кодексът гласи, че при промяна на осигуряването в сребърния фонд постъпват натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените. Левицата иска да се добави, че тези средства не бива да са по-малко от брутния размер на направените вноски и сумите на лихвите върху тях.

Георги Гьоков е оформил като предложение и искането си фондовете да гарантират не само брутния размер на направените осигуровки, както предвижда правителството, но този размер да е индексиран с натрупаната инфлация към месеца преди отпускането на пенсията.

Левицата припознава две от исканията на КФН, около които има ожесточен спор. Едното предвижда фондовете задължително да предлагат на клиентите си гарантиране на първия размер на отпуснатата пенсия - това е вид застраховка срещу лоши резултати от инвестирането на средствата в бъдеще, които могат да доведат до намаляване на получаваната сума. В проекта на правителството се предвижда тази възможност да се предоставя при поискване от осигуреното лице, а според КФН и БСП фондовете трябва задължително да я предлагат на всеки свой клиент, който има повече пари в партидата си от брутния размер на направените осигуровки. КФН стига и по-далеч - иска гаранция, че пенсиите няма да се намаляват при лоша доходност.

БСП предлага и при гарантирането на първия размер на пенсията тя да не се коригира с рисков коефициент, както предлага правителството. В становището си КФН разкри, че този коефициент може да стигне 20% и на практика да обезсмисли този вариант. Последното предложение на левите депутати също е в унисон с исканията на регулаторния орган - вместо върху фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и разсрочени плащания да се начислява инвестиционна такса от 0,5% годишно върху нетните им активи, таксата да е до 10% от дохода, реализиран от инвестирането на средствата.

Още по темата