Медия без
политическа реклама

Втората пенсия отново расте

Универсалните фондове започнаха да се възстановяват от кризата

Данни за доходността на универсалните фондове в различни периоди.
ПОК Доверие
Данни за доходността на универсалните фондове в различни периоди.

След безпрецедентно трудна година универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г., най-после имат добри новини. През последните 4 месеца всички 10 фонда обръщат негативната тенденция и регистрират положителна доходност, като от октомври до края на януари те са прибавили между 2 и 6,61% към активите си. Това показва проверка на "Сега" в данните на Комисията за финансов надзор за промените в стойността на един дял във втория стълб. Положителното развитие обаче все още не е достатъчно, за да навакса загубеното от началото на пандемията - доходността на годишна база за периода 31 декември 2020 г. - 30 декември 2022 г. е отрицателна за всички фондове с едно изключение ("ЦКБ-Сила").

 

Какво е стойност на един дял

Стойността на един дял е един от най-важните показатели за проследяване на резултатите от управлението на средствата, които внасяме за втора пенсия, въпреки че по-често разглеждаме данни за средствата в индивидуалната ни партида. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Размерът на средствата в индивидуалната ни партида се изчислява именно върху тях, като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден. Стойността на един дял подлежи на ежедневно преоценка според дохода от инвестирането на средствата. Този доход се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежавания от тях брой дялове. Този начин на разпределение на средствата гарантира пропорционално разпределение на доходността сред всички участници във фонда. За разлика от натрупванията в индивидуалната партида, които КФН обявява веднъж на три месеца, стойността на един дял се следи ежедневно и показва най-актуалната картина във втория стълб.

 

Как се променя

В края на септември - началото на октомври активите на универсалните фондове достигнаха най-ниското си ниво в започналия през януари срив след уникалното съчетание от кризи през изминалата година. От това дъно започва и възстановяването, като от октомври до днес доходността е положителна, а при някои фондове е от порядъка на 5-6%.

При сравнение между 3 октомври и 30 януари повишението в стойността на един дял на отделните фондове варира от 1,82 до 6,61% (изчисленията са на в. "Сега"):

- "Доверие" - 6,61%;

- "Алианц" - 6%;

- ДСК "Родина" - 5,56%;

- ПОК ОББ - 5,09%;

- "Съгласие" - 4,46%;

- ЦКБ "Сила" - 3,70%;

- "Топлина" - 3,30%;

- ПОИ - 2,02%;

- "Бъдеще" - 1,82%.

Най-младият фонд - "ДаллБогг Живот и здраве", има твърде малко натрупвания, за да отразява трайни тенденции, но все пак и при него има добра доходност - 6,29%.

Стойност на един дял на универсалните фондове

 

Картината към 30 януари

Стойността на един дял варира от 0,95792 до 2,07197 за различните фондове, като върху тях има редица допълнителни фактори освен доходността от инвестирането на средствата - брой осигурени, период на съществуване и т.н. Към 30 януари картината е следната:

- "Доверие" -1,68308;

- "Съгласие" - 1,95816;

- "ДСК Родина" - 1,63383;

- "Алианц" - 1,51627;

- ПОК ОББ - 1,70459;

- "ЦКБ-Сила" - 2,07197;

- "Бъдеще" - 1,56588;

- "Топлина" - 1,43109;

- ПОИ - 1,58470;

- "ДаллБогг" - 0,95792.

 

Дългосрочни резултати

Посочените по-горе резултати обхващат твърде кратък период, за да имат значение в дългосрочен план, а осигуряването във втория стълб е именно такова. Погледнато в рамките на целия период, в който доходността се изчислява по настоящия начин - от 1 юли 2004 г. насам, доходността на деветте фонда е положителна ("ДаллБогг" тук не е посочен поради твърде късата му история).

- "Доверие" - 2,84%;

- "Съгласие" - 3,68%;

- "ДСК Родина" - 2,68%;

- "Алианц" - 2,26%;

- ПОК ОББ - 2,91%;

- "ЦКБ-Сила" - 3,99%;

- "Бъдеще" - 2,46%;

- "Топлина" - 1,95%;

- ПОИ - 2,51%.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата