Медия без
политическа реклама

Шест от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност

Повече средства се плащат за починали преди пенсиониране, отколкото за пенсионери

Доходност на деветте универсални фонда към 30 юни 2022 г. Графиката е на ПОК "Доверие".
ПОК Доверие
Доходност на деветте универсални фонда към 30 юни 2022 г. Графиката е на ПОК "Доверие".

Спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия понасят влиянието на перфектната буря от кризи по световните пазари. Шест от деветта фонда за задължително допълнително пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за периода 30 юни 2020 г. - 30 юни 2022 г., показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Над кризата плуват основно малки фондове, които не са показателни за общото състояние на пазара.

Доходността на универсалните фондове за последните 24 месеца варира до минус 2,29. Фондът с най-голям пазарен дял - "Доверие", е с минус 1,60. Вторият - "Алианц", е с минус 0,11. "ДСК-Родина" е с минус 2,24, "Съгласие" - с минус 2,29, "ОББ" - с минус 0,01, а "Топлина" - минус 1,74. "ЦКБ-Сила" е с 2,72 резултат, "Пенсионноосигурителен институт" е на плюс с 1,5, а "Бъдеще" е с 0,99.

При доброволните, където са осигуровките за трета пенсия и ограниченията за инвестиции са по-леки, картината е доста по-добра - тук само два фонда имат отрицателна доходност ("Доверие" - минус 1,13 и "ДСК-Родина" - минус 1,15), а има и фонд, постигнал доходност от 8,75 - "Съгласие". "Алианц" е с 0,64, "ОББ" - с 0,71, "ЦКБ-Сила" - с 5,22, "Бъдеще" - с 2,45, "Топлина" - с 1,16, а "Пенсионноосигурителен институт" - с 2,61.

Цените на акциите на световните пазари започнаха да падат още в първия месец на годината в очакване на разрастване на конфликта между Русия и Украйна. В бюлетините за международната среда на Комисията за финансов надзор се вижда, че ситуацията остава сложна и в следващите месеци. В последния бюлетин например се отбелязва негативното влияние на високата инфлация и перспективата за повишаване на лихвите през юни, като към това се прибавят и новините от Великобритания за промяна на подписаната с ЕС сделка за Брекзит; изострените отношения покрай жп блокадата, която Литва наложи на руския западен ексклав Калининград и пр.

"Такива кризи сме имали и преди, но особеното сега е, че се събират доста негативни фактори", коментира наскоро пред Дарик радио Даниела Петкова. Тази многофакторна криза засяга всички инструменти, в които на фондовете е разрешено да инвестират - и акции, и облигации, отбеляза тя. Петкова обаче предупреди, че това е просто моментна оценка и отрицателната доходност все още не е загуба. "Загуби и печалби от инвестиции се реализират тогава, когато имаме сделки", обясни тя.

Много са сериозни спадовете в индексите на световните борси, на най-голямата борса - в САЩ, спадът е до минус 30, каза още Даниела Петкова. Тя обаче допълни, че пенсионното осигуряване е дългосрочен процес и няма съществено значение колко е доходността на пенсионните фондове за такъв изключително кратък период от време - половин година. "Имаме подложка да поемем негативната корекция - миналата година беше много добра, имаше до 5-6,5% положителна доходност на фондовете", успокои тя.
 

ПОРТФЕЙЛ

Половината от инвестициите и балансовите активи на универсалните фондове са в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави или техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации - 50,46% за деветте фонда, като по отделните фондове делът на този тип инвестиции варира от 16 до 65%. На следващо място по значимост са инвестициите в акции, дялове, варанти и пр. - 38,57%, като тук делът им в отделните фондове варира от 26 до 55%. Данните са от последната справка на КФН, която показва картината към 31 март.

 

ПЛАЩАНИЯ

9 месеца след историческия момент, в който настъпи фазата на изплащане от втория стълб на пенсионната система у нас, все още съвсем малко българи са се възползвали от правото си на втора пенсия. Това е разбираемо за тази начална фаза, която настъпи миналата есен първо за жените, родени в началото на 1960 г. (право на втора пенсия се придобива при навършване на възрастта за трета категория труд, без значение на стажа).

КФН все още не е обявила резултатите от дейността на фондовете към средата на годината, но проверка в информацията за една от компаниите показва един тревожен факт - все още общата сума, изплатена на наследници на осигурени лица, е по-голяма от средствата, изплатени под формата на пенсионни продукти за хора, доживели втора пенсия. С други думи, сред изплатените средства от универсалните фондове с по-голям дял са тези, чиито собственици на практика не са ги дочакали. С навлизането в същинската фаза на изплащане, когато повече хора ще ползват тези продукти, картината естествено ще се промени. Тази статистика обаче потвърждава казаното преди година в разгара на пандемията от Даниела Петкова - че има шокираща смъртност сред хора в трудоспособна възраст.

В "Доверие" например през юни са изплатени над 3 млн. лв. на осигурени лица и пенсионери, както и на техни наследници. 1,049 млн. лв. от тази сума са изплатени от универсални фондове на наследници, т.е. това са плащания за починали лица, които са имали осигуряване във фонда на "Доверие". За да имат такова осигуряване, то те са били родени след 1959 г. Става дума за 340 души само в този фонд. Само за първите три месеца на годината, деветте универсални фонда са изплатили 14,7 млн. лв. на наследници на осигурени лица (тук не влизат наследниците на починали лица с вече отпусната пенсия).

1785 души са получили миналия месец разсрочено плащане от фонда на "Доверие" - единият вид пенсионен продукт от втория стълб, като общо са им изплатени 609 419 лв. 167 души са получавали пенсия, като тук изплатената сума общо е 30 443 лв. (за този тип плащане трябва да има по-сериозни спестявания в индивидуалната партида). Чудесни новини обаче има при третата пенсия - тук за месец са изплатени 857 038 лв., като наследствените плащания в тази сума са само около 52 000 лв.

Фондовете за изплащане на пенсионни продукти все още са много малки, тъй като хората, придобили право на пенсия все още не са голям брой. "Един фонд от 5-10 млн. лв. е много трудно да се инвестира, тъй като парите са малко. Заради този проблем бе допуснато в първата година да има по-голяма инвестиционна свобода за дружествата и да не се изисква задължителната при другите инвестиции диверсификация. Това в момента ни помага да опазим нашите пенсионери в кризата - актуализирахме септемврийските пенсии с близо 7% за 6 месеца", коментира Даниела Петкова, имайки предвид компанията, която оглавява - "Доверие".

Петкова каза, че при тези нови фондове - създадени специално за фазата на изплащане и обособени по видове пенсионни продукти, доходността е 20-29% на годишна база, което с големите фондове е невъзможно заради инвестиционните ограничения. Периодът на инвестиционна свобода обаче приключва на 1 септември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсионни дружества

Още по темата