Медия без
политическа реклама

За 19 г. вноските за втора пенсия са увеличени с 2 млрд. лв.

От края на 2020 г. имаме фонд с над 6000 лв. средно натрупване в партидите

Доходност на универсалните фондове от 1 юли 2004 г. до 18 февруари 2021 г. Периодът не покрива първите години от съществуването им, тъй като през 2004 г. бе променена методиката на изчисление на доходността.
ПОД Доверие
Доходност на универсалните фондове от 1 юли 2004 г. до 18 февруари 2021 г. Периодът не покрива първите години от съществуването им, тъй като през 2004 г. бе променена методиката на изчисление на доходността.

За 19 години спестяванията в универсалните фондове на българите, родени след 1959 г., са увеличени с близо 2 млрд. лв. Към края на 2020 г. пенсионните дружества са разпределили по партидите на осигурените лица 1 991 626 000 лв. доход от инвестирането на средствата, което, както е известно, е ограничено от консервативни условия.

Това показва справка с всички операции в универсалните фондове от създаването им насам, предоставена на в. "Сега" от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. В нея се включва информация за преведените към НОИ и сребърния фонд средства на хората, които избраха да се осигуряват само в първия стълб, както и за извършените плащания от фондовете към наследници и др.

Миналата седмица парламентът прие окончателно промени в Кодекса за социално осигуряване, с които след дълги години забавяне най-сетне бе регламентирана фазата на изплащане на пенсии от втория стълб. Очаква се тя да настъпи през септември, като първите с две пенсии ще бъдат около 17 000 жени, родени през януари 1960 г. За разлика от основната пенсия от НОИ, парите от втория стълб се изплащат при едно условие - навършване на възраст за пенсиониране за масовата трета категория труд, като стажът няма значение.

В края на 2020 г. универсалните фондове вече управляват 14.761 млрд. лв. нетни активи. За 19-те години, откакто съществува задължително осигуряване в универсален фонд, в 9-те фонда са събрани брутни постъпления от вноски в размер на 13.442 млрд. лв. Откакто през 2015 г. бе дадено правото на избор на осигуряване само в държавния фонд, хората са прехвърлили 530.636 млн. лв. от средствата във втория стълб в НОИ и сребърния фонд. На наследници и на хора с над 89.99% неработоспособност (които имат право да теглят до 50% от спестяванията си) са изплатени 141.844 млн. лв.

Зад общия резултат какво получават осигурените от инвестирането на техните спестявания стоят по-добри и по-лоши години, като в 19-годишната история на втория стълб има три години, в които фондовете са на загуба - през 2008, 2011 и 2018 г. Най-тежката криза е през 2018 г., когато от спестяванията са стопени 503.78 млн. лв. През 2011 г. има намаление с 50.8 млн. лв., а през 2008 г. - с 327.65 млн. лв. Най-силните години пък са 2019 и 2017 г., като през 2019 г. в партидите на осигурените са влезли 678.364 млн. лв. допълнително от инвестиции, а през 2017 г. сумата е 529.178 млн. лв.

Миналата година дружествата успяха да неутрализират последиците от срива на борсите в началото на пандемията, като към края на годината нетните активи се увеличиха с 1.549 млрд. лв. при брутни постъпления от вноски от 1.523 млрд. лв. и рекордни плащания за наследници и прехвърлени партиди към сребърния фонд - общо за 163.635 млн. лв.

За целия 19-годишен период приходите на дружествата от такси и удръжки върху средствата в универсалните фондове са 1.4 млрд. лв., показва справка на "Сега" в данните на Комисията за финансов надзор. Дружествата твърдят, че размерът на удръжките е в нормалния диапазон за активно управляван фонд на международния пазар. За миналата година например таксите и удръжките са 158.6 млн. лв., или около 1% от нетните активи. Сумите обаче неизменно предизвикват критики и негативни коментари. Спорът за таксите се води и при дебатите за фазата на изплащане, за която се въвежда нова инвестиционна такса от 0.5%, която е по-ниска от настоящата - 0.75%.

Към края на годината в универсален фонд имат партиди 3 850 566 българи. Месеци преди изплащането на първите пенсии от втория стълб, за първи път имаме фонд, в който средното натрупване в партидите надхвърля 6000 лв. - в "Ен Ен УПФ" спестяванията вече достигат среден размер от 6015.41 лв. (наскоро бе обявено, че дружеството става притежание на ДЗИ). От известно време насам КФН включва в регулярната си статистика по-реалистична информация за средния размер на средствата, като публикува данни за партидите, в които има внесена поне една вноска през последните 12 месеца. Това се предполага да елиминира кухите партиди, за които през годините е обявявано, че достигат до една трета от сметките във фондовете. Над 5000 лв. средно в партидите има още в "Доверие" - 5147.22 лв., "Съгласие" - 5230.47 лв., "ДСК Родина" - 5332.56 лв., "Алианц" - 5455.31 лв., "ЦКБ-Сила" - 5416.83 лв. Три фонда имат под 3000 лв. средно в партидите - "Бъдеще" е с 2775.36 лв., "Топлина" - с 2870.61 лв., "Пенсионноосигурителен институт" - с 2916.28 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата