Медия без
политическа реклама

Внесохме близо 1000 лв. за втора пенсия, но изгубихме 178 лв.

За повечето българи постъпленията от осигуровки не стигат за покриване на загубите от кризата

Pixabay

Универсалните пенсионни фондове завършват по-оптимистично суперкритичната 2022 г., но за повечето българи постъпленията от осигуровки не стигат, за да се покрият загубите от кризата на световните пазари. Дори там, където спестяванията в индивидуалните партиди успяват да надхвърлят нивото отпреди кризата, увеличението е далеч от внесеното през годината. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор за резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества у нас към края на годината.

В края на 2022 г. средният размер на натрупаните средства в активните партиди (тези, в които е внесена поне една осигурителна вноска през последните 12 месеца) е 5626,98 лв. Това е със 178,69 лв. по-малко спрямо състоянието на партидите през декември 2021 г. - последният добър месец преди началото на кризата, която с малко изпревари началото на войната в Украйна. Намаление има, въпреки че през годината средностатистическият осигурен е внесъл 992,76 лв. осигуровки или 82,73 лв. средно на месец.

Все пак загубите в края на годината са значително по-малки в сравнение с това, което наблюдавахме по-рано. В най-критичния момент на годината за фондовете - септември, ситуацията изглеждаше много по-тежка. При 5805,67 лв. средни натрупвания в партидите към декември 2021 г., тогава сумата се бе сринала на 5348 лв. Освен това сега четири фонда всъщност успяват да надскочат нивата от декември 2021 г., макар и не с толкова, колкото сме внесли като осигуровки:

- "Съгласие" увеличава средния размер на натрупаните средства в активните партиди от 5756,13 лв. през декември 2021 г. на 5787,50 лв. година по-късно. Средният размер на постъпленията от осигуровки в този фонд обаче е 959,4 лв. на човек за годината;

- "ЦКБ-Сила" увеличава средната сума в партида от 6233,29 лв. на 6491,53 лв. (декември 2021 г. спрямо декември 2022 г.). Средният размер на постъпленията от осигуровки на един човек е 992,40 лв. за годината;

- "Бъдеще" увеличава средното натрупване в партида от 3246,88 лв. на 3483,19 лв. Тук постъпленията от осигуровки за годината са 913,20 лв. на човек;

- "Топлина" увеличава средния размер на натрупаните средства в активните партиди от 3149,62 лв. на 3276,98 лв., но при внесени 926,40 лв. на човек за годината.

При трите големи фонда - "Доверие", "Алианц" и "ДСК-Родина", където са 64% от осигурените за втора пенсия, наваксването е по-трудно. Средният размер на натрупаните средства в активните партиди в "Доверие" към края на декември 2022 г. е 5441,65 лв. при 5767,03 лв. в края на 2021 г. Постъпленията от осигуровки средно на човек в този фонд са 891 лв. за годината. В "Алианц" партидата е намаляла от 6197,26 лв. в края на 2021 г. до 6034,73 лв. сега, като постъпленията от осигуровки са 962,28 лв.

"ДСК-Родина" е интересен случай - тук средното натрупване в индивидуалната партида намалява сериозно от 5931,49 лв. в края на 2021 г. на 5602,36 лв. в края на 2022 г. Всъщност обаче този фонд успява да увеличи нетните си активи за този период - от 3,235 млрд. лв. на 3,299 млрд. лв. през декември 2022 г. В "Съгласие" се наблюдава обратното - тук партидата се увеличава, но нетните активи намаляват за същия период от 1,646 млрд. лв. на 1,557 млрд. лв.

Общата картина на брутните постъпления от осигуровки и на динамиката на нетните активи на фондовете потвърждава това, което виждаме в индивидуалните партиди - при внесени общо 1,952 млрд. лв. през 2022 г., нетните активи на 10-те универсални фонда намаляват от 16,743 млрд. лв. на 16,548 млрд. лв. В тези числа обаче има и добра новина. Спрямо септември фондовете са успели да възстановят 903 млн. лв. и това е постигнато само за три месеца.

Как втората пенсия се възстановява в началото на тази година:

След безпрецедентно трудна година универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г. най-после имат добри новини.

Как изглеждаше критичният септември:

Кризата продължава да топи спестяванията за втора пенсия на българите, родени след 1959 г. За девет месеца от началото на тази година всеки осигурен в универсален пенсионен фонд е внесъл средно 743,47 лв.

 

Още по темата