Медия без
политическа реклама

Пенсия ще се получава и с по-малко от 15 г. стаж

Депутатите включиха казармата и периодите на репресия в дефиницията на действителен стаж

БГНЕС

След няколко неуспешни опита Народното събрание прие на първо четене едно старо искане на ДПС за промяна в Кодекса за социално осигуряване, с което казармата и годините на политическа репресия ще се признават за действителен стаж за пенсия. Това на практика означава, че у нас пенсия за осигурителен стаж и възраст ще може да се получава и при по-малко от 15 г. изработен стаж - нещо, което досега беше минималното изискване.

Промяната засяга специфичен случай на пенсиониране, който обаче заради особеностите на прехода се ползва по принуда от все повече хора - изчакване до 67-годишна възраст (условието за мъжете и жените за 2023 г.) за пенсиониране поради непълен стаж. Условието за този начин на пенсиониране е човек да има минимум 15 години действителен стаж. За разлика от този случай, при обичайния ред се ползва осигурителен стаж, в който влизат периодите на казармата, майчинство и престой в лагери и затвори на репресираните.

В социалната комисия това предложение бе отхвърлено като нещо, променящо принципите на осигурителната система. Днес се озова като първа точка в дневния ред на заседанието по искане на ДПС, които го приеха и за знак по повод рождения ден на движението. Дебатите бързо зарязаха социалните аргументи и набраха скорост с политически речи. Темата прие такъв емоционален заряд, че накрая и малцината, изказващи принципни възражения, се отказаха от тях. От няколко партии изтъкнаха, че за логика в осигурителната система е късно да се говори, тъй като тя вече е "единствената в света, която над 50% зависи от данъци" (по думите на Йордан Цонев, ДПС).

"Какво целим? 2000 души български граждани, които не могат да придобият право на пенсия по общия ред, да се пенсионират. Средната пенсия, която ще получат е 314,50 лв. Нужни са 7-8 млн. лв. на година", обясни Севим Али от ДПС при представянето на законопроекта. Извън това заварено положение обаче от включването на казармата при изчисляването на действителен стаж ще спечелят и мъжете, които нямат достатъчно стаж да се пенсионират по общия ред.

Коментар по темата:

часа са разточителен лукс в малкото оставащо време на този парламент, но когато става дума за политически дивиденти от пенсионната система нито една минута не е излишна на депутатите.

ЩО Е ТО СТАЖ

За осигурителен стаж се зачита времето, през което хората са работили, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение. За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; периодите, в които се получава обезщетение за безработица; времето, през което човек не е работил поради незаконно недопускане или отстраняване от работа или незаконно уволнение; времето, през което са полагани грижи за лице с определена чужда помощ; периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст.

Според закона за реабилитация на репресирани лица пък за трудов стаж се зачита времето, през което репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане; както и времето, през което лицата, навършили 16 години не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани.

Действителен стаж е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

С приетата днес промяна в тази дефиниция се добавят периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, в които репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане; времето, през което лицата, навършили 16 г. не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани, както и периодите, в които са били въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани. Тук погрешно бе тълкувано, че става дума за всички, които са лежали в затвора - всъщност препратката в промените е единствено към закона за реабилитация на репресирани, според който това са хора, които са били незаконно репресирани заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания.

 

КОГА СЕ ПОЛЗВА

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 62 години от жените и 64 години и 6 месеца от мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 6 месеца за мъжете. Това са условията, които важат за 2023 г.

В случай че лицата нямат право на пенсия при тези условия, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 67 години за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта, като пенсията се изплаща в намален размер пожизнено.

 

ДЕБАТЪТ

В началото "Продължаваме промяната" и БСП опитаха да изтъкнат експертни аргументи против решението. "Не е случайна по-тясната дефиниция на действителен стаж в сравнение с осигурителния стаж. Не можем да допуснем да разширяваме категорията лица, които могат да получат пенсия срещу само 15 г. плащане на осигуровки", изтъкна Искрен Арабаджиев от ПП. "Искате да решавате политически проблеми чрез пенсионната система. Измислете нещо друго и ще ви подкрепим", коментира Георги Гьоков от БСП. "Не казвам, че тези хора не са пострадали, че не трябва да имат права, но защо решаваме този проблем чрез пенсионната система?! Докъде ще я докараме?!", попита той. "Ние сме признателни - имаме специален закон за репресираните. Това е нашето признание като обезщетение за тези хора. Но сега ще създадем неравнопоставеност с хора, внасяли реални осигуровки. Не можем да бъркаме социалната с пенсионната система", допълни и Арабаджиев.

Най-силният коз на ДПС беше практиката на Върховния административен съд да зачита въпросните периоди към действителния стаж и това бе изтъквано многократно в експертната част на дискусията. "За действителен стаж е задължително да има трудово или служебно правоотношение. Но например ние - служилите в "Строителни войски", сме построили достатъчно, което всеки може да отиде да види - неща, които и днес са в експлоатация. Бяхме задължени тогава от Конституцията и закона. Получавали сме и възнаграждение за това. Изискването за формално трудово договаряне е реализирано", изтъкна Мустафа Карадайъ.

Движението получи подкрепа първо от "Демократична България", която има повече политически аргументи. "Стотици милиони се преразпределиха последната година, а сега става дума за няколко милиона", коментира Атанас Славов от ДБ, който сравни компенсацията на пострадалите от комунистическия режим с 25-те стотинки на л гориво за всички български граждани.

След това и ГЕРБ се обяви за приемане на промяната. "Разговорът не е технически. Става дума за политически знак, а компенсациите не са особено големи. Не само трябва да покажем, че осъждаме този акт, а и да не позволим Възродителният роцес да се повтори. Това ще бъде още една стъпка към осъзнаването, че българското общество може да функционира само в цялост и когато осъжда политическото насилие", обяви от трибуната Тома Биков.

"Напълно съм съгласен за Възродителния процес, това е една дълбока рана. Въпросът е дали да полваме социалната система, за да адресираме тази рана", коментира Асен Василев от ПП. След много емоционални изказвания от депутати и от ДПС, и от ГЕРБ, Василев накрая каза, че ще подкрепят промяната при изчистване на дефинициите, за да е ясно например кой престой в затвора ще се признава за стаж.

В дебата бяха споделени много лични истории - Вежди Рашидов говори за сълзите на баща си в трагичните години на изселването, Лъчезар Иванов за работата си като лекар в Разград. Костадин Костадинов успя да се ожали, че и той познава Софийския затвор отвътре (беше задържан за кратко след участие в протести през септември 2020 г.).

В крайна сметка 131 от 200 депутати подкрепиха на първо четене законопроекта, като против бяха 26-имата от "Възраждане". В ПП 20 гласуваха в подкрепа на проекта, 20 се въздържаха, а двама бяха против. От БСП никой не го подкрепи, трима бяха против, а 18 се въздържаха. Единодушно "за" гласуваха ГЕРБ, ДБ, "Български възход" и - разбира се - ДПС.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата