Медия без
политическа реклама

От 5 месеца "ЦСКА-София" ползва "Армията" безвъзмездно

До Нова година футболният клуб трябва да представи инвестиционен проект за нов стадион, а до 1 март 2023 г. държавата да му учреди вещно право

23 Септ. 2022Обновена
Tribune.bg

"ЦСКА-София" няма да плаща наем за ст. "Българска армия" до сключването на нотариална сделка, с която държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта планира да учреди срочно вещно право на футболния клуб върху имота в Борисовата градина. Това е записано в анекса към договора за наем, който бе подписан публично от изп. директор на "червените" Филип Филипов и изп. директор на стопанисващото дружество "Сердика спортни имоти" (ССИ) Евгени Марчев на 5 май.

Оттогава допълнителните клаузи са умело прикривани и достъп до тях беше отказан както на депутати от 47-ото Народно събрание, така и на медиите. Първо в средата на юни бившият спортен министър Радостин Василев пренебрегна питане от народния представител Петър Маринов (ДБ). В края на август и началото на септември пък главният секретар на ММС Таня Андреева отказа да предостави търсената информация на "Сега" при запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), като прехвърли топката на Евгени Марчев.

Самият той в момента обжалва заповедта за освобождаването си от длъжност от служебния министър Весела Лечева и продължава да управлява ССИ. А също и не спази законовото изискване да отговори на журналистическите въпроси, препратени към него.

Повече от четири месеца след подписването на анекса към договора за ползване на ст.

Съдържанието на анекса стана публично достояние днес, когато негово факсимиле беше качено на сайта Tribune.bg. Онлайн медията се свързва с бившия министър на младежта и спорта Красен Кралев.

От изнесената информация става ясно, че "ЦСКА-София" официално е спрял да плаща дължимия наем за "Българска армия" на 1 май. Преди това клубът на Гриша Ганчев беше натрупал многомилионни задължения към "Сердика спортни имоти", но при сключването на анекса беше съобщено, че всички стари дългове са погасени.

"Страните се споразумяват, че във връзка с подготовката за Проекта и Нотариалната сделка, включително необходимите корпоративни и други решения и одобрения, падежът на дължимите плащания на Наема на Стадиона от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ за периода от 01.05.2022 г. до по-ранната дата измежду датата на Нотариалната сделка и 01.03.2023 г. (всяка от тях наричана "Дата на сключване на сделката за Проекта"), се променя, като падежът за дължимата сума за наеми за този период, се дължи от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от настъпването на по-ранната дата от посочените тук по-горе (датата на нотариалната сделка или 01.03.2023 г.)", гласи чл. 3 от анекса.

Въпросната "нотариална сделка" трябва да представлява учредяване на срочно вещно право върху стадиона, за да може "ЦСКА-София" да построи изцяло ново съоръжение в държавния имот. В анекса не е записан конкретният срок, в който футболният клуб ще експлоатира безвъзмездно евентуалния бъдещ нов стадион, но вече няколко пъти беше споменато неофициално, че става дума за 30 години, което е максимално допустимият период. След края му наемодателят (т. е. държавата) "става необременен собственик на новия стадион", пише в анекса.

От клаузите в него става ясно още, че при сключване на нотариалната сделка задължението за наем от страна на "ЦСКА-София" автоматично отпада. В самия нотариален акт пък "ще бъдат уговорени условията, при които ще продължи ползването на стадиона до започване на строително-монтажните работи за реализирането на проекта".

Далеч по-компактен и сравнително евтин ще бъде новият футболен стадион в Борисовата градина, който "ЦСКА-София" се кани да построи върху държавния имот, стопанисван от министерството на младежта и спорта.

Крайният срок, в който "ЦСКА-София" трябва да представи инвестиционен проект и бюджет за изпълнението му, е 31 декември 2022 г. Държавата пък се е ангажирала да учреди вещното право най-късно до 1 март 2023 г. Ако по каквато и да е причина страните не спазят тези срокове, анексът на практика става нищожен и отношенията помежду им ще бъдат обект на оригиналния договор за наем от 4 януари 2018 г.

Също така натрупаните междувременно задължения по отложения падеж за плащането на наемната цена ще трябва да бъдат изплатени от "ЦСКА-София" на "Сердика спортни имоти" на десет равни месечни вноски от 5 март 2023 г. нататък. Записаната в анекса сума за ползване на "Армията" е 52 080 лв. с ДДС месечно, което значи, че към днешна дата клубът вече е натрупал бъдещ дълг в размер на 260 400 лв. (за пет месеца от 1 май насам), а максималната сума е 520 800 лв. (за максималните десет месеца).

Любопитна е клаузата, записана в чл. 4 от анекса, според която при сключване на сделката до 1 март 2023 г. "част или всички от нотариалните разходи и местния данък във връзка с нотариалната сделка в размер до натрупаната сума за наем по чл. 3, да бъде за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ". С други думи държавата се е ангажирала да поеме разноските по изповядване на сделката, като възстановяването на нотариалните разходи на "ЦСКА-София" ще стане "чрез прихващане срещу сумата на дължимия от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ отложен наем за стадиона".

Което пък теоретично означава, че на футболния клуб може да не се наложи да плаща нищо от натрупаните задължения по отложения наем.

 

КОНТРАПУНКТ

Часове след публикуването на прикривания в продължение на почти пет месеца анекс и разкриването на включените в него клаузи, бившият спортен министър Радостин Василев и "ЦСКА-София" решиха едновременно да влязат в обяснителен режим. И двете страни яростно отрекоха видими с просто око текстове, вписани в клаузите.

Според Василев цитирането и тълкуването на анекса представляват "лъжи, лъжи, лъжи" и те са плод на целенасочена атака срещу него самия, понеже "моето желание за радикална промяна не е добре прието от статуквото". Бившият министър акцентира конкретно върху статията на "Сега" и макар да не оборва нито един от изложените в нея факти, разлютено раздава крайни квалификации във "Фейсбук":

"Драги читатели, най-вероятно горе написаното няма да бъде разбрано от "журналистите" в Tribune и СЕГА, защото за тях истината няма значение и са тежко некомпетентни, но пък дано бъде разбрано от властимащите и да бъде защитен интересът на държавата. Некомпетентността и задкулисието в управлението на спорта през последните години, доведоха до днешното му състояние. Моето желание за радикална промяна не е добре прието от статуквото. Сега статуквото ме атакува денонощно чрез служебния министър и кафяви сайтове, но пък това ми дава възможност да ви покажа колко много професионализъм сме влагали във всяко наше действие и колко некомпетентни са те."

От "ЦСКА-София" също използваха социалната мрежа, за да публикуват своето "Опровержение на некоректната информация относно анекса за нов стадион".

Във въпросното "опровержение" всъщност са преразказани клаузите в анекса, цитирани и в материала на "Сега". Новото е, че е разкрита конкретната сума, необходима според футболния клуб за изготвянето на проекта, който трябва да бъде представен до Нова година.

"И тъй като се заговори с числа - стойността на всичко това е ШЕСТ МИЛИОНА лева. В цифри - 6 000 000 лв. Казано иначе - сума, която ЦСКА ще вложи за инвестиционен проект, който ще предостави на държавата, без гаранции за времето след евентуално издаване на разрешение за строеж. Сумата за наеми, която държавата отлага до 01.03.23 г., но не отменя като ангажимент за клуба, възлиза на 500 000 лв. С други думи - 1/12 от инвестицията, която ще направим през това време", пишат от "ЦСКА-София".

Последвайте ни и в google news бутон