Медия без
политическа реклама

Кой какво получава от европарите - и при какви условия?

"Политико" направи пътеводител из цифровата джунгла на евробюджета

22 Юли 2020
Германската канцлерка Ангела Меркел не се равзделяше с дипляната с цифри дори в разтоварващите кулоарни разговори по време на Европейския съвет
ЕПА/БГНЕС
Германската канцлерка Ангела Меркел не се равзделяше с дипляната с цифри дори в разтоварващите кулоарни разговори по време на Европейския съвет

След повече от две години преговори и глобална пандемия, лидерите на ЕС постигнаха съгласие относно своите планове за разходи за следващите седем години.

Многогодишната финансова рамка за 2021–2027 г. ще бъде 1,074 трилиона евро и ще бъде придружена от фонд за възстановяване на ЕС в размер на 750 милиарда евро, в рамките на новаторския план, в който за първи път страните съвместно ще вземат заеми на финансовите пазари. Но кой какво получава - и при какви условия?


Възстановяване при кризи

По-голямата част от фонда за възстановяване от кризата, предизвикана от коронавируса - 312,5 милиарда евро безвъзмездни средства (от 390 млрд. общо договорени), плюс 360 милиарда евро заеми - ще бъдат изразходвани чрез нов Механизъм за възстановяване и устойчивост (RRF), който ще помогне на страните да съвземат икономиката си през кризата. Частта за безвъзмездните средства е свързана с националните планове за възстановяване, което означава, че е обвързана с икономическите реформи: Страните ще получават изплащания въз основа на напредъка си към определени цели. Под натиск да пестят  лидерите отхвърлиха идеята за 26 милиарда евро „инструмент за платежоспособност“, който беше предназначен да подкрепи компаниите, застрашени от фалит поради кризата.

Селско стопанство

Бюджетът на Общата селскостопанска политика се определя на 336,4 милиарда евро, което включва 258,6 милиарда евро за първия стълб (който финансира предимно директни плащания на земеделските производители) и 77,9 милиарда евро за развитие на селските райони, които финансират зелени и социални схеми. Това е намаление с около 46 милиарда евро от бюджета на ОСП за периода 2014-2020 г. за ЕС-27. Новата сделка включва също 7,5 милиарда евро безвъзмездни помощи за развитие на селските райони от фонда за възстановяване на ЕС, предназначени да помогнат на земеделските стопани да отговорят на климатичните амбиции на блока. Това число бе намалено наполовина по време на последните етапи на преговорите - но може би като подарък за смекчаване на удара лидерите се съгласиха да заделят близо 5,4 милиарда евро за "подаръци" за 15 държави от бюджета на ОСП за развитие на селските райони. Франция получава най-голям дял, докато Германия, Италия и Испания са следващите по големина бенефициенти.

Кохезионна политика

Финансирането за сближаване - предназначено да постави европейските страни и региони в по-равен план - възлиза на 330 милиарда евро, а освен това има 47,5 милиарда евро допълване по новата програма на ReactEU, която е част от фонда за възстановяване. През последните две години южните и източните страни се бориха усилено, за да наложат първоначалното предложение на Комисията, което изискваше 330,6 милиарда евро разходи за сближаване - 10-процентно намаление в сравнение с текущите разходи за ЕС-27.

Климат

Лидерите се съгласиха да заделят 30 процента от пълния бюджетен пакет за целите на климата. Те също се съгласиха да създадат нов Фонд за справедлив преход, който да помогне на замърсяващите региони да финансират преминаването си към по-чисти индустрии. Но тойва ще получи общо 17,5 милиарда евро, след като предложената помощ от възстановителния фонд бе намалена значително. Полша ще има достъп до само 50 процента от средствата си за справедлив преход, докато не се ангажира с изпълнението на целта на ЕС за постигане на неутралитет на климата до 2050 г., но вижда и това като успех.

Здраве

Здравните сектори получиха обещание за нова бюджетна политика, но със сигурност ще бъдат разочаровани. Новата здравна програма ще получи 1,7 милиарда евро. Това се доближава до предложението на Еврокомисията преди кризата, без да го достига. Но все пак при него има малък спад в сравнение със земеделието или регионалното финансиране. Плановете за добавяне на близо 8 милиарда евро за здравето от фонда на ЕС за възстановяване бяха одобрени в заключителните преговори. RescEU, която е отделна програма, използвана за медицинско оборудване, както и други спешни средства, ще получи общо 3 милиарда евро.

Научни изследвания и иновации

Програмата "Хоризонт Европа" ще получи общо 80,9 милиарда евро (75,9 милиарда евро от МФР плюс 5 милиарда евро от фонда за възстановяване). Това е 16,2 милиарда евро повече от предходния период на бюджета. Но въпреки това ЕК имаше по-големи амбиции за изместване на бюджетните приоритети от традиционните програми към по-модерните.

Дигитална Европа

Програмата „Дигитална Европа“ за финансиране на високоефективни компютри, изкуствен интелект и киберсигурност получи малко под 6,8 милиарда евро - огромен скок от 183 милиона евро, отпуснати за цифрови технологии през последния бюджетен период. Но това не е достатъчно за европейската технологична индустрия, която през последните няколко седмици оказва натиск за по-голям бюджет, за да се конкурира с Китай и САЩ. Първоначално Комисията предложи да се изразходват 8,2 милиарда евро.

Инфраструктура

Транспортната инфраструктура получава 11,4 милиарда евро (плюс целеви 10 милиарда евро от регионалното финансиране), включително 1,4 милиарда евро за железопътни линии. Това число е  по-ниско от последния бюджетен период. Общо 5,2 милиарда евро ще отидат за енергийна инфраструктура, 1,8 милиарда за цифрова инфраструктура и 13,2 милиарда за космическата програма на блока - всичко това са малки увеличения от предишния седемгодишен бюджет.

Развитие и миграция

Инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество ще възлезе на 70,8 милиарда евро от бюджета на ЕС. Съюзът е изразходвал 71,8 милиарда евро за програми за съседство и развитие през настоящия бюджетен период. Програмите за миграция и управление на границите също ще получат повече пари в новия бюджет, но по-малко от исканото от Комисията: Сделката определя за целта бюджет от 22,7 милиарда евро (Комисията поиска 30,8 милиарда евро).

Пластмаси, вредни емисии и цифрови данъци

Плановете добавят нови потоци от доходи към бюджета на ЕС, но само един е конкретен: такса върху нерециклирани пластмасови отпадъци, която трябва да се плаща от 1 януари. Предложенията за въглероден граничен данък и цифров данък трябва да се задействат в началото на 2021 г. - с цел въвеждане на данъците до 2023 г. - както и бъдещо предложение за събиране на приходи от системата за търговия с въглеродни емисии на блока в бюджета на ЕС (въпреки противопоставянето на Полша). Това поле може да се разшири, за да обхване авиацията и морския транспорт. Накрая, лидерите обещаха да „работят за“ други налози, „които могат да включват данък върху финансовите транзакции“.

Върховенство на закона

Предложението да се обвърже финансирането от ЕС с върховенството на закона беше едно от най-спорните в преговорите, тъй като Унгария и Полша се противопоставиха. „Ще бъде въведен режим на условност за защита на бюджета и ЕС от ново поколение“, се казва в заключителния документ - с възможни санкции, които да бъдат приети с квалифицирано мнозинство в Съвета. „Европейският съвет бързо ще се върне към въпроса“, обещаха си лидерите.


Възстановяване и подаръци

Крайната сделка включва годишни отстъпки върху вноските в бюджета - така наречения рабат - на пет държави: Германия (3,671 милиарда евро годишно); Холандия (1.921 милиарда евро годишно); Швеция (1,069 милиарда евро годишно); Австрия (565 милиона евро годишно); и Дания (377 милиона евро годишно). Той също така съдържа редица "подаръци" за различни страни, включително по 200 милиона евро за Белгия и България и 1,6 милиарда евро за Чехия.

Брекзит

Бюджетът включва 5 милиарда евро за специален резерв заради Брекзит, предназначени за страни и индустрии, "които са най-засегнати". От това допълнение особено доволен остана министър-председателят на Ирландия Майкъл Мартин.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон