Медия без
политическа реклама

Две трети от парите на ЕС за Унгария отиват във фризера

Европейската комисия потвърди наказателното спиране на плащанията към Будапеща

30 Ноем. 2022
Неприятната за Унгария новина бе съобщенана пресконференция в Брюксел от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис (в средата), комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс (вляво) и комисаря по бюджета Йоханес Хан (вдясно).
ЕПА/БГНЕС
Неприятната за Унгария новина бе съобщенана пресконференция в Брюксел от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис (в средата), комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс (вляво) и комисаря по бюджета Йоханес Хан (вдясно).

Европейската комисия потвърди днес препоръката си за замразяване на 65 на сто от средствата за Унгария по фондовете за сближаване (Кохезионния фонд). Предложението предстои да бъде гласувано на 19 декември от Съвета на ЕС и за да бъде утвърдено, следва да бъде подкрепено с квалифицирано мнозинство, се отбелязва в съобщение на Еврокомисията, цитирано от БТА.

Въпреки предприетите от Будапеща стъпки досега, все още остават подозренията, че европейските средства може да бъдат използвани в разрез с европейските правила. Допълва се, че Унгария не е успяла да приложи в срок до 19 ноември подготвените мерки. Комисията отбелязва, че сред тези мерки са въвеждането на съдебен надзор над решенията на прокуратурата.

Предложението на ЕК, първоначално представено на 18 септември, предвижда замразяването на 7,5 милиарда евро по три оперативни програми от фондовете за сближаване.

Комисията уточнява, че днес е дала одобрение за унгарския план за възстановяване и устойчивост. Когато стане възможно средствата да бъдат отпуснати, те ще послужат включително за намаляване на зависимостта на Унгария от вноса на горива, отбеляза на пресконферениця зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис. В съобщението на комисията се пояснява, че 5,8 милиарда евро по плана ще бъдат отпуснати едва след като Будапеща изпълни 27 поставени условия.

Комисията направи оценка на плана на Унгария въз основа на критериите, посочени в Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). В плана на Унгария 48,1 % от общия размер на отпуснатите средства са предназначени за мерки в подкрепа на целта за климата. Очаква се изпълнението на плана на Унгария да допринесе значително за постигането на целите на REPowerEU за бързо намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива и ускоряване на декарбонизацията на унгарската икономика.

Комисията констатира, че в плана на Унгария 29,8 % от общия размер на отпуснатите средства са предназначени за подкрепа на цифровия преход. Това включва мерки за цифровизация и подобряване на образованието и публичната администрация. Очаква се цифровизацията на транспорта, енергетиката и здравеопазването да насърчи дългосрочното икономическо развитие. Комисията стигна до заключението, че планът отговаря на всички съответни критерии и че не се очаква нито една от включените в него мерки да навреди значително на околната среда.

Планът включва и цялостен набор от ключови институционални реформи за укрепване на върховенството на закона. Тези реформи ефективно отговарят на специфичните за страната препоръки, отправени към Унгария във връзка с върховенството на закона, и служат също така за защита на финансовите интереси на Съюза. Очаква се те също така да подобрят ефективността и устойчивостта на икономиката чрез засилване на борбата с корупцията, насърчаване на конкурентните обществени поръчки и укрепване на независимостта на съдебната власт.  Преди да бъде извършено каквото и да е плащане към Унгария по линия на ФРП, трябва да бъдат изпълнени общо 27 основни етапа, необходими за осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. По-късното отпадане на тези основни етапи ще блокира всякакви последващи плащания.

От 2021 г. бюджетът на Съюза разполага с допълнително ниво на защита в случаите, когато нарушенията на принципите на правовата държава засягат или рискуват да засегнат финансовите интереси на ЕС. Този нов регламент за условността позволява на ЕС да предприеме мерки - например спиране на плащанията или финансови корекции - за защита на бюджета.

МВУ е ключовият инструмент на стойност 723,8 млрд. евро, който е в основата на програмата "Следващото поколениеЕС" и който ще осигури до 800 млрд. евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС. Унгарският план е част от безпрецедентния и координиран отговор на ЕС на кризата ковид-19, за справяне с общите европейски предизвикателства чрез възприемане на екологичния и цифровия преход, за укрепване на икономическата и социалната устойчивост и сближаването на единния пазар. С бъдещото добавяне на глави от REPowerEU в националните планове за възстановяване и устойчивост, МВУ ще играе централна роля в отговор на манипулирането на енергийните пазари от страна на Русия след нейната агресивна война срещу Украйна. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата