Медия без
политическа реклама

Частните пенсионни фондове са на загуба от началото на 2020 г.

Всички регистрират отрицателна доходност между минус 3.08% и минус 8.26%

11 Апр. 2020
Комисия за финансов надзор

За 60 работни дни кризата на световните пазари, предизвикана от пандемията с коронавируса, е започнала да топи парите за втора пенсия на родените след 1959 г., показва статистика на Комисията за финансов надзор. Сривът от началото на годината е повсеместен, като универсалните фондове регистрират отрицателна доходност между минус 3.08% и минус 8.26%. Лоши са и резултатите на доброволните фондове, където хората се осигуряват за т.нар. трета пенсия.

Всички универсални фондове регистрират отрицателна доходност за първите три месеца на годината, като големият спад започва след първите дни на март и продължава до 20-23 март, показва справка в ежедневната статистика на КФН и някои фондове. Това беше период, в който световните борси се тресяха - на 12 март индексът Дау Джоунс отбеляза най-ниските си нива от борсовия крах в Черния понеделник през 1987 г. Международните пазари донякъде си възвърнаха позициите с обявяването на милиардните пакети за спасяване на икономиката, но в резултатите на нашите дружества стабилизацията е на доста по-ниски нива спрямо началото на годината.

Към 9 април най-голямо намаление в стойността на един дял има при "Ен Ен ПОД" - минус 8.26% спрямо 16 януари. "Алианц България" е с отрицателна доходност от минус 7.83%, а "Съгласие" е на минус 7.29%. С най-малък спад е "ЦКБ-Сила" - минус 3.08%. Дружеството с най-голям пазарен дял - "Доверие", регистрира спад от минус 5.40%. "ДСК-Родина" е с минус 5.75%, "Пенсионноосигурителен институт" е с минус 6.89%, "Топлина" - минус 4.30%, "Бъдеще" - минус 3.28%.

Всички пенсионни дружества публикуват ежедневна статистика за стойността на един дял от фондовете си (пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд). Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежавания от тях брой дялове, обясняват от "Ен Ен". Доходът се отчита в стойността на един дял. При повишаване стойността на нетните активи се повишава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице. При понижаване на стойността на нетните активи, в резултат на ежедневната преоценка, се понижава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по партидите на осигурените лица.

Спад бележат и всички доброволни фондове. Към 9 април доброволният фонд на "Пенсионноосигурителен институт" е на минус 11.54%. Фондът на "Алианц" е на минус 8.25%, а фондът на "Ен Ен" - на минус 8.24%. "Доверие" е с отрицателна доходност от минус 5.14%, "ЦКБ-Сила" - минус 2.87%. Под 4% са "Бъдеще" (минус 3.97%) и "Топлина" (минус 3.90%). "ДСК-Родина" са на минус 6.16%, а "Съгласие" - минус 7.29%.

Основната част от инвестициите на универсалните фондове са в дългови ценни книжа и по-малко в дялови ценни книжа. Инвестиционните им портфейли са публикувани на съответните сайтове. Предпочитани заради ограниченията, които изискват по-консервативен подход, са дълговите ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка.

КФН все още не е обявила официалния си анализ на доходността на фондовете, който се прави на тримесечие. Последната оповестена статистика обаче - за 2019 г., изглежда далеч по-оптимистично с положителни резултати до 8.74%. В дългосрочен план - от 2004 г. насам дружествата са на плюс, въпреки че според експерти става въпрос основно за покриване на инфлацията, а не за допълнителна доходност.

От асоциацията на пенсионноосигурителните дружества коментират краткосрочните колебания именно с дългосрочните цели на системата, като напомнят, че ще имат задължението да гарантират на клиентите си, че ще им изплатят минимум толкова, колкото са внесли те. Фазата на изплащане на втора пенсия все още не е регламентирана - трябваше това да е темата в началото на годината, но коронакризата отмести въпроса за неопределено бъдеще.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата