Медия без
политическа реклама

Все по-силни са гласовете срещу безплатното висше образование

Според синдикатите мярката ще доведе до отлив на специалисти от ключови сектори за икономиката

"Не таксите, а високите разходи за издръжка на живот затрудняват студентите", казват от ВОН към КНСБ, настоявайки за повече средства за висше образование.
ВОН КНСБ
"Не таксите, а високите разходи за издръжка на живот затрудняват студентите", казват от ВОН към КНСБ, настоявайки за повече средства за висше образование.

Все повече стават гласовете против премахване на таксите за студенти в университетите - мярка, обявена преди дни от правителството и целяща увеличаване на достъпа до висше образование. След като ректори изразиха притеснения от влизането й в сила още през втория семестър на тази година, днес и от синдикат "Висше образование и наука" излязоха с официална позиция по въпроса, която е силно негативна. По-късно се очаква и мнението на Съвета на ректорите.

От ВОН към КНСБ заявяват, че предложението на акад. Денков за отпадане на таксите за студенти е "изненадващо, неадекватно, популистко и в противоречие с дневния ред". Според тях подобни кардинални промени не могат да се въвеждат без внимателен анализ на системата на финансиране, без съобразяване с действащото законодателство и без диалог с всички заинтересовани страни. "Така предложените текстове ще доведат до липса на конкуренция между държавните висши училища, до значително движение на студенти в различни университети, до намаляване на качеството на образователния продукт", посочват оттам.

Синдикатът посочва, че студентските такси, съотнесени с икономическата рамка на страната, са ниски, а в някои университети не са променяни от години. В някои направления таксите са два пъти по-ниски от държавните стипендии, които студентите получават (минималната стипендия е 120 лв.). "На практика не таксите, а високите разходи за издръжка на живот в големите градове е онова, което затруднява студентите, докторантите и техните семейства", смятат оттам. Според тях улесненият от страна на държавата и банките достъп до студентски кредити осигурява равен достъп до висшето образование. "Не съществува икономическо правило, според което равният достъп до висше образование е равнозначно на образование без студентски и докторантски такси", посочват от синдиката.

От ВОН цитират Националната карта за висше образование, според която половината студенти се обучават в по-малко перспективни направления - в 8 направления над 50% от студентите се обучават във висши училища, за които има слабо търсене и ниска реализация на дипломираните. Но в други 14 професионални направления над 50% от завършилите студенти имат висока и успешна реализация на пазара на труда. "В различните направления таксите са различни. Всичко това как ще се отрази на таксите по модела Денков?", питат от профсъюза.

Оттам посочват, че и сега в 40 направления от общо 52 броят на действащите студенти е под 50% от определения капацитет, като от тях 30 са приоритетни, т.е. финансирането е 100% от държавата и 0 лв. от студентски такси. "Този модел на финансиране в приоритетните направления бе въведен преди 5 г. и в резултат на успешно реализираната политика се наблюдава увеличение в приемите в специалности като инженерни науки, химични технологии, физика, химия, морска техника и т.н. С отпадането на таксите тези специалности отново ще станат непопулярни сред кандидатите. От това ще последва отлив на специалисти от ключови сектори на икономиката, държавата ще се лиши от устойчив и добре работещ инструмент за обвързване на търсенето на образование с нуждите на пазара на труда. Крайното последствие ще е задълбочен дисбаланс в търсенето и предлагането на работни позиции", прогнозират от синдиката.

Според тях отпадането на таксите за обучение крие опасност от заличаване на конкуренцията между самите държавни висши училища. "Ако досега цената определя в голяма степен и качеството на образователния продукт, сега цената ще я определя политическият кабинет на съответната управляваща партия/и. Това крие огромен риск от съвсем явни обвързаности и зависимости на държавните висши училища от политическата конюнктура", посочват от ВОН към КНСБ.

От синдиката смятат, че ако възможностите за споделеност и отговорност от страна на студента отпаднат, той ще превърне от партньор в образователния процес в клиент, ръководен не от вътрешната си мотивация, а от възможността за лесен и непосредствен достъп до образователния ресурс. Затова настояват, че всеки учащ трябва да е съпричастен и да взима активно участие в изграждането на собствения си житейски и професионален проект. "Това е възможно само ако студентите допринесат за това, внасяйки своят дял в цялостния учебен процес. Едва тогава те ще се чувстват пряко ангажирани, ще критикуват, настояват и изискват от своите преподаватели и ще се изградят като независими личности", казват оттам.

Не на последно място от синдиката посочват, че академичната година не съвпада с календарната (т.е. финансовата) година. Новите студенти постъпват през септември и за този период държавата никога не е осигурявала финансиране. Отпадането на студентските и докторантските такси ще доведе до финансов недостиг в държавните висши училища в началото на всяка академична година, смятат от ВОН. Оттам посочват, че в държавния бюджет за последните 3 г. няма актуализация на средствата за висше образование и цялата система е ощетена с над 320 млн. лв. "Това е видно от ръста на БВП и дела за висше образование, който намалява от 0,76% на 0,6% за последните три години. Така висшето образование в България е с най-нисък дял на финансиране в ЕС (1%)", дават за пример те.

 

150 млн. лв. за заплати и качество

От ВОН към КНСБ се чудят откъде ще дойдат 150-те млн. лв. за компенсиране на студентските и докторантските такси, при положение, че такава сума в държавния бюджет за тази година липсва. Ако има такъв свободен ресурс, синдикатите предлагат той да се използва по друг начин - за увеличение на работните заплати, като 7 млн. лв. са за академичния състав и 38 млн. лв. за служителите с висше образование, 50 млн. лв. - за комплексната оценка за качеството на обучението, 50 млн. лв. - за повишаване на коефициентите в професионалните направления, които са с големи разлики (съотношения 1,6:10,5) и 5 млн. лв. - за развитие на студентския спорт.

 

Новината за премахване на таксите в държавните университети няма как да не е зарадвала над 180-те хиляди студенти и докторанти, учещи по държавна поръчка у нас. За доста ректори обаче тя дойде изневиделица - нищо не подсказваше, че правителството планира подобна мярка.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата