Медия без
политическа реклама

МОН освобождава учебниците от излишни уроци

Промените обаче засягат само бъдещите издания

Илияна Кирилова

Издателствата занапред няма да могат да добавят теми по свой избор в учебниците, които подготвят. Те ще трябва да се придържат единствено към съдържанието на учебната програма. Това предвиждат проект за промени в наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Едно от изискванията във въпросния документ е съдържанието на учебника да отговаря напълно на съответната учебна програма по отношение на учебното съдържание. От просветното министерство посочват, че практиката показва, че това изискване не забранява на авторите на проектите на учебници да предлагат съдържание, което надвишава предвиденото в учебната програма.

"Допълнителното съдържание в учебниците, извън изискваното в учебната програма, затруднява учениците при усвояването на учебния материал и се превръща в предпоставка обучението им да се фокусира по-скоро върху придобиването на знания, отколкото върху използването на придобитите знания за постигане на резултати", мотивират се вносителите. Те се надяват, че с промените ще се повиши интересът на учениците към учене, те ще могат по-лесно да усвояват учебния материал, ще преодолеят негативните си нагласи към учебното съдържание и в крайна сметка ще придобият не само знания, но и умения за прилагането им в реални ситуации от живота.

Проблемът е, че учебниците, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, ще продължават да се използват до одобряване на нови учебници и учебни комплекти. Откритите и неприключили към влизане в сила на тези промени процедури по оценяване също ще се довършват по досегашния ред. Това означава, че учениците ще продължат да учат по сегашните учебници, някои от които са препълнени с излишна информация, както признават и от МОН. От промените определено щеше да има повече ефект, ако бяха приети през 2016 г., когато започнаха да се подготвят нови учебни програми и на практика вече се написаха нови учебници по всички учебни предмети от общообразователната подготовка от 1-ви до 10-и клас. Изключение прави италианският език за втори, трети и четвърти клас, тъй като не бяха внесени проекти. През април т.г. предстои стартиране на процедури по оценяване на проекти за трети и четвърти клас, а за втори процедурата вече е открита.

Нови учебници по предметите от общообразователната подготовка все още няма за последните два класа на средното образование. 11-класниците трябва да започнат да учат по нови учебници през 2020/21 г., а 12-класниците - през 2021/22 г. И тези процедури обаче вече са стартирали, както и за проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво B1и на ниво B2.

В отговор на въпроси на "Сега" от МОН поясниха, че са открити още процедури и за учебници по задължителни модули от профилираната подготовка (вкл. за чужд език ниво В1, В1.1 и В2 по Общата европейска езикова рамка) за 11-и и 12-и клас. Поради въведеното извънредно положение проектите ще се приемат в МОН на 14 и 15 април, а не както бе първоначално обявено - на 18 и 19 март 2020 г. Едновременно с тях в момента се провеждат и процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по религия, които ще се ползват от учебната 2020/21 г.

 

ПРЕДСТОЯЩИ

Предстоят и други процедури по оценяване и одобряване на учебници, в които вероятно ще важат правилата да не се добавят нови теми. Сред тях са - за учебници за 9-и клас по предмет „Здравословни и безопасни условия на труд“ (обща професионална подготовка), за учебни комплекти по руски език за ниво В2.1, проекти за ученици с увреден слух, проекти по майчин език за учениците от 1-ви до 7-ми клас, помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по „История и цивилизации“ и по „География и икономика“ за средна образователна степен (8-12 клас), както и за учебници от 1-12 клас по „Хореография“.

 

Още по темата