Медия без
политическа реклама

7 г. по-късно: МОН почва нов пълен преглед на учебниците

Анонимна онлайн анкета ще пита учениците колко сложен е за тях учебният материал

Илияна Кирилова

7 години след като направи мащабни промени в учебните програми от 1 до 12 клас и бяха написани нови учебници, министерството на образованието започва нов преглед на учебното съдържание по общообразователните предмети от 1 до 10 клас. В целия процес ще се включат повече от 170 специалисти от цялата страна, съобщават от ведомството на акад. Николай Денков. Краен срок за приклчюване на задачата не е посочен.

Ще бъдат сформирани 2 вида групи. Най-напред учители, методици и психолози ще анализират учебните програми по различните предмети. Целта е да се оценят включените в тях понятия и термини, очаквани резултати, наличието на връзки между различните предмети в съответния клас, както и на връзки между изучавания материал по един и същи предмет в различни класове. 

Друга, по-голяма група ще включва учители, излъчени от синдикалните и работодателските организации в средното образование и от регионалните управления на образованието. Те ще четат учебниците по отделните предмети в съответния образователен етап - начален, прогимназиален и първи гимназиален, и ще преценяват доколко и как учебните програми са намерили отражение в съдържанието им. Паралелно с това МОН ще поръча на независима социологическа агенция да направи допитване. Ще бъдат интервюирани представителни извадки от три целеви групи - учители по общообразователни предмети от 1 до 10 клас, ученици от 1 до 10 клас и родители на такива ученици.

Още през ноември, преди да бъде съставено правителството, акад. Денков даде заявка, че ще бъде направен преглед на прекалено тежките откъм факти учебници. Според него при класическите дисциплини като математика, фиизка, химия "академичният стил се е просмукал" и той следва да бъде заменен с разбираем подход и повече упражнения. Новите дисциплини като технологии и предприемачество пък трябва действително да се изпълнят със съдържание, а не просто да звучат модерно. От БСП пък настояха програмите да се съобразят с компетентностния подход, с възрастта на учениците, с българската култура и да не съдържат "джендър идеология".

В момента учениците учат по нови учебни програми, които бяха писани в последните години в следствие на новия закон за училищното и предучилищното образование от 2016 г. Първи по нови програми и учебници започнаха да учат децата от 1 и 5 клас, през 2017/18 г. - тези от 2, 6 и 8 клас, през 2018/19 г. - 3, 7 и 9 клас и т.н., като през т.г. последно влязоха в сила и новите учебници за 12 клас. Към момента няма анализ как те са се отразили на успеха на учениците - последните национални външни оценявания и матури показват същите слаби резултати. 

Ако прегледът на сегашите програми и учебници покаже нужда от основна промяна, то за написването на нови ще са нужни още поне 1-2 години. По принцип това би следвало да означава и писане и печатане на нови учебници, няколко години след като вече минахме по този път. Въпросът за броя на учебниците също е оставен за разглеждане по-нататък от коалиционните партньори, тъй като няма съгласие за броя им. ИТН настояват за максимум 2 учебника по един предмет, БСП - за един, както и за промяна на системата за оценяване на пригодността на учебниците, която сега е формална. 

Анализи на различни неправителствени организации показват, че проблем са не толкова самите учебници, колкото методите на преподаване, които все още са остарели. Новият закон въвежда компетентностния подход на хартия - да се преподават умения, а не само знания, но той не се реализира в практиката, бе например заключението на "Образование България 2030". Ключов проблем в случая е и квалификацията на учителите. (Най-новият доклад за образованието на организацията може да видите тук.)

 

АНОНИМНА АНКЕТА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

До десетина дни МОН ще пусне също анонимна онлайн анкета сред учениците от 3 до 10 клас в цялата страна. Тя ще бъде разпространена чрез ученическите съвети в училищата. В нея децата и младежите ще могат да оценят колко сложен е за тях учебният материал по отделните предмети, има ли достатъчно време за затвърждаване на новия материал, доколко наученото ще им бъде полезно в живота и др. Учениците ще бъдат питани също дали учителите им използват съвременни методи на преподаване като работа в групи и по проекти, решаване на казуси, дигитални ресурси. Въпросите са формулирани по различен начин в зависимост от възрастта на учениците. Попълващите анкетата няма да посочват имената и училището си, но ще отбелязват дали живеят в голям град, малък град или село. По-големите ученици ще трябва да напишат също средния си успех от първия учебен срок. Ученическите мнения ще се събират до края на април т.г. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата