Quantcast

Медия без
политическа реклама

В България няма десетокласник с пълно 6 на матурите

Девет ученици не знаят абсолютно нищо нито по български език, нито по математика, установи националното външно оценяване

25 Юни 2021
Илияна Кирилова

Нито един български ученик не е постигнал максимален резултат от 50 т. и на двата задължителни изпита - по български език и литература и по математика, проведени като част от националното външно оценяване в Х клас. Затова пък девет ученици имат по нула точки и на двете матури, тоест нямат дори бегла представа какво са учили по двата основни предмета.

Това показват резултатите, систематизирани от МОН седмица след проведените изпити на 16 юни (по БЕЛ) и на 18 юни (по математика). Като цяло десетокласниците са се представили по-добре по български - средният резултат за страната е 22,50 т. (45%), докато този по математика е почти двойно по-нисък - 13,84 т. (27,68%).

По БЕЛ най-високият постигнат резултат е 48 точки - от трима ученици, а 96 от работите са оценени с нула. От МОН правят заключение, че десетокласниците лесно извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат проблем при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор.

86% от учениците знаят речниковото значение на думите. Близо 2/3 от тях са показали, че могат да формулират един или два кратки контрааргумента по дадено твърдение. Много от десетокласниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от посочения изучаван художествен текст. 18% от тях не са се справили със задачата за редактиране.

Задачите по математика проверяваха усвоените знания и придобитите умения за разбиране на понятия, прилагане на математически свойства и теореми и др. С максимален резултат от 50 точки са 29 десетокласници, а 285 не са решили правилно нито една задача.

Сред регионите с най-високи резултати и по двата предмета се нареждат София, Смолян и Варна, а на опашката остава Разград. Прави впечатление силното представяне по математика на десетокласниците от Ямбол и от Кърджали, които по български език и литература са показали значително по-ниски резултати в сравнение с учениците от останалите региони.

Училищата с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове - София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе. Място сред тях по математика са намерили също ПГ "Св. Климент Охридски" в Елхово, както и СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Неделино.

На НВО по български език и литература се явиха общо 48 809 десетокласници, а по математика - 48 334.

"Данните от националното външно оценяване в Х клас ще бъдат част от подготвяния анализ на средното образование. Служебният екип на МОН ще предложи конкретни промени при тези изпити за следващата година", обявиха от просветното министерство.

Още по темата