Медия без
политическа реклама

Тричленка ще управлява петролните запаси на България

Правителството най-сетне одобри правилник за работата на държавното нефтено предприятие

Най-новото държавно предприятие - Държавна петролна компания (ДПК), ще е на подчинение на министъра на икономиката и ще се командва от тричленен управителен съвет. Това предвижда правилникът за устройството и работата на ДПК, одобрен днес от правителството. Предприятието ще управлява петролните складове на държавата и ще разполага с десетки милиони левове годишен бюджет, като само за 2021 г. харчовете му ще закръглят 50 млн. лева. За създаването му управляващите говорят от пролетта, като една от "каузите" на ДПК е да построи и 100 (сто)  държавни бензиностанции, които да противостоят с ниски цени на скъпите горивата по големите вериги (в необозримото бъдеще).

Според одобрения правилник управителният съвет на ДПК ще се състои от председател, зам.-председател и изпълнителен директор.  Предприятието ще има  Главно управление, включващо  главна дирекция - "Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти", дирекция „Административно, финансово, информационно и правно осигуряване", служител по сигурността на информацията и финансов контрольор. Към Главната дирекция се предвиждат хикс на брой териториални звена - петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти. Колко точно ще са те, ще реши бъдещият УС.

  

И от този документ не се разбира кое точно вдъхнови уж дясното правителство на Бойко Борисов да прави поредно държавно предприятие. Идеята се пръкна миналата година и за няколко месеца бе облечена в законови промени, с които грижата за държавните петролни бази и за нефтените запаси на държавата се прехвърля от агенцията "Държавен резерв и военновременни запаси" към ДПК. На публиката беше обяснено, че всичко е в името на конкуренцията - държавното предприятие щяло да предлага евтина възможност на търговците на дизел и бензин да ползват базите му за съхранение  (мярка срещу частния олигопол, който сега държи акцизните складове и пречи на конкуренцията), а освен това  някой ден щяло да направи стотина бензиностанции, които да радват шофьорите с ниски цени и да подриват властта на картела в тази област.  

Като цяло никой не повярва в добрите намерения на правителството и в оправданията за създаване на нова администрация с нови разходи. Идеята за ДПК по-скоро прилича на нечий план за поемане на пряк контрол върху икономическа сфера, в която се въртят милиарди левове. Само акциите по допълване и "опресняване" на държавните петролни запаси например може да донесат милионни печалби на избрани частни фирми. Търговете ще са в ръцете на тройката, назначена от министъра на икономиката за управителен съвет на ДПК.

 

РАЗХОДИТЕ

Новото държавно предприятие ще получи част от базата, бюджета и персонала, които сега обслужват запасите от нефт, бензин, дизел, мазут, авиогориво и т.н. в рамките на Агенцията "Държавен резерв". В следващите години то ще формира собствени приходи, но ще получава издръжка и от държавата - сумата е многоцифрена. Според разбивката, придружаваща правилника на предприятието, през 2021 г. държавната фирма ще похарчи 49 170 300 лева. Само разходите за персонала ще са над 2 млн. лева. Почти 12 милиона лева са предвидени за стопанисване на петролните бази (издръжка, застраховки на горивата и складовете, охрана, наеми на външни съхранители). 15 милиона са планирани за увеличаване на резервите от суров петрол и нефтопродукти, а още 18 милиона лева - за  довършване на започнали предни години основни ремонти на петролните бази. Новото държавно предприятие ще трябва да направи и "еднократни капиталови разходи за обезпечаване на дейността"  - тоест ще накупи коли, телефони, сървъри, персонални компютри, всякакъв хардуер и софтуер и др. Половин милион годишно ще отиват за плащане на  материали, вода, ток, отопление,  външни услуги, командировки, наеми и др.

Удивителното е, че всички тези сметки са направени, без никъде да се посочва колко души ще работят във въпросното предприятие. 

Правилникът, който беше пуснат за обществено обсъждане през октомври, почти нищо не казва за обещаваните от кабинета "Борисов" 100 бензиностанции, които уж ще противодействат на високите цени, поддържани от големите вериги. Само се споменава, че ДПК ще може да прави дъщерни дружества, които да търгуват бензин, дизел и "алтернативни горива".

 

Още по темата