Медия без
политическа реклама

КПКОНПИ видя опасна концентрация на милиарди при министри на ПП

Комисията не съгласува промени в закон и правилник, свързани с МФ и новото министерство на иновациите

01 Февр. 2022

КПКОНПИ видя сериозен корупционен риск в коцентрацията на ресурс и правомощия в две министерства, ръководени от хора на Продължаваме Промяната и не съгласува предлагани промени в закон и разпоредби в чисто нов устройствен правилник. Изискването за такова съгласуване на предлагани от изпълнителната власт актове е изрично записано в закона за антикорпуционната комисия. 

Първото от оспорваното сега от КПОНПИ изменение е в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Предложените промени предвиждат преминаването на дирекция „Централно координационно звено“ от администрацията на Министерски съвет в тази на Министерство на финансите. В мотивите на законопроекта не са посочени конкретни аргументи за необходимостта от предложените структурни промени, а законодателната промяна води до опасност от занижен контрол върху процедурите по управление на европейски средства", аргументират несъгласуването си от КПКОНПИ.

Оттам твърдят и, че концентрирането на множество правомощия в Министерство на финансите може да създаде условия за корупционен риск. По "тези причини и с оглед защита на обществения интерес, КПКОНПИ не съгласува предложенията за изменение и допълнение ЗУСЕСИФ".

Вторият отхвърлен от КПКОНПИ документ, е проекта на Устройствен правилник на новото Министерство на иновациите и растежа (МИР). И в него от комисията са установили индикации, представляващи рискови зони за корупция. 

Оттам разказват, че с проекта на Устройствен правилник на МИР, на новосъздаденото министерство се възлага управление и контрол на значителни средства, предоставени на България от Европейския съюз. Това включва управлението на пет оперативни програми, както и изпълнение на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за управление, без да се отчитат средствата по предходния програмен период, е в размер на 4 323 998 910 евро, изчисляват от антикорупционната комисия.

Съсредоточаването на управлението и контрола на значителен ресурс от средства по множество програми в една дирекция в новосъздаденото министерство "поставя предизвикателства както пред ръководството на структурното звено, така и пред изпълнението на програмите", смятат от антикорупционния орган. 

Оттам твърдят, че министерството се превръща в ключово звено, управляващо значителен обем от европейски средства, без надеждни контролни механизми. Фактът, че един и същи член на Министерския съвет е определен за зам. министър-председател по еврофондовете и е министър на финансите пък поставял  рискове по отношение на системата за контрол на всички нива на управление на средствата от ЕС. Според антикорупционната комисия по този начин, министърът на финансите се оказва в позиция да дава задължителни методически указания на сертифициращите органи и одитните органи във връзка с управлението на програмите, които са му подчинени.

От КПКОНПИ виждат проблем и в това, ръководител на Управляващия орган се явява министърът на иновациите и растежа, че той отговаря за процесите по програмиране, договаряне, изпълнение и мониторинг на средствата, а в същото време контрол на изпълнението се осъществява от министъра на финансите, чийто началник на кабинет е свързано лице, по смисъла на ЗПКОНПИ със същият министър на иновациите и растеж, твърдят още от комисията. Началник на кабинета на министъра на финансите Асен Василев е Виолета Лорер. Тя пък е съпруга на министъра на иновациите Даниел Лорер.

От КПКОНПИ информират, че анализа за установяване на индикации, предпоставящи възможности за корупционни рискове е изпратен на вносителите, както и ще бъде предоставен на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската Комисия (Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Commission) – за сведение.

 

Докато управляващите критикуват Сотир Цацаров и настояват за оттеглянето му като председател на Антикорупционната комисия, той откри корупционен риск в законопроект, предвиден в коалиционното споразумение.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата